ORDONANȚĂ nr. 4 din 28 ianuarie 2020privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Se aprobă plata cotizației anuale în valoare de 60.000 euro pentru anul 2019, precum și plata cotizației anuale pentru anii următori, pe întreaga durată a participării României la activitatea Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE.(2) Începând cu anul 2020, cuantumul cotizației prevăzut la alin. (1) se stabilește conform procedurilor aplicabile la nivelul Centrului de Excelență.(3) Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Afacerilor Externe, și se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.  +  Articolul 2Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale“, după numărul curent 88 se introduce un nou număr curent, numărul curent 89, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  0123456
  89.Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoEHelsinki20172018Ministerul Afacerilor Externe 
  2. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul „Ministerul Afacerilor Externe“, după numărul curent 10 se introduce un nou număr curent, numărul curent 11, cu următorul cuprins:
  11.Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoEeuro60.000

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 ianuarie 2020.Nr. 4.-----