ORDONANȚĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2020privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Se aprobă aderarea Secretariatului General al Guvernului, ca membru cu drepturi depline, la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN). (2) Se aprobă plata cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă, în calitate de membru cu drepturi depline, la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN), în limita echivalentului în lei al sumei de 12.000 de euro/an. Cuantumul cotizației anuale poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului în situația în care Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) decide actualizarea acestuia la un alt nivel.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.(4) Cotizația anuală prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru dezvoltare durabilă.  +  Articolul 2Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 punctul II, după numărul curent 87 se introduce un nou număr curent, numărul curent 88, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  0123456
  88.Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN)Viena20052020Secretariatul General al Guvernului 
  2. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul „Secretariatul General al Guvernului“, după numărul curent 1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 2, cu următorul cuprins:
  2.Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN)euro12.000

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 28 ianuarie 2020.Nr. 2.-----