DECRET Nr. 48 din 29 ianuarie 1969privind modificarea Legii nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 15 din 30 ianuarie 1969    În urma adoptării noului cod penal al Republicii Socialiste România, a devenit necesară reexaminarea sancţiunilor aplicate în caz de încălcare a normelor legale privitoare la protecţia muncii.În acest sens s-a adoptat alăturatul decret prin care Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii se completează cu un capitol nou - Infracţiuni - prin care sînt incriminate faptele ce constituie infracţiuni la protecţia muncii şi sînt stabilite sancţiunile corespunzătoare.La incriminarea faptelor şi stabilirea pedepselor au fost avute în vedere principiile care stau la baza noului cod penal.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 alineatul 2 se abroga.2. După articolul 20 se introduce Capitolul III bis, intitulat "Infracţiuni", cu următorul cuprins:"CAP. 3 bisInfracţiuni"ART. 20^1Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locul de muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de imbolnavire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."ART. 20^2Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri, în locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de imbolnavire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani."ART. 20^3Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor luate cu privire la protecţia muncii, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a a unui accident de muncă sau de imbolnavire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă."ART. 20^4Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor luate cu privire la protecţia muncii în locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de imbolnavire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani."ART. 20^5Dacă faptele prevăzute la art. 20^1, 20^2, 20^3 şi 20^4 sînt săvîrşite din culpa, maximul pedepselor se reduce la jumătate."3. Termenii "Comitetul de Stat pentru Protecţia Muncii", "Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale", "Comitetul de Stat pentru Îndrumarea şi Controlul Organelor Locale ale Administraţiei de Stat", "sfatul popular" şi "inspectoratele regionale, interraionale, raionale şi orăşeneşti de protecţie a muncii", din cuprinsul Legii nr. 5/1965, se înlocuiesc după cum urmează: - "Comitetul de Stat pentru Protecţia Muncii" prin "Ministerul Muncii"; - "Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale" prin "Ministerul Sănătăţii";- "Comitetul de Stat pentru Îndrumarea şi Controlul Organelor Locale ale Administraţiei de Stat", prin "Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale",- "sfatul popular" prin "consiliul popular";- "inspectorate regionale, interraionale şi orăşeneşti de protecţie a muncii", prin "inspectorate pentru protecţia muncii din cadrul direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale din judeţe şi municipiul Bucureşti".  +  Articolul 2Prevederile capitolului III bis intră în vigoare odată cu noul cod penal.  +  Articolul 3Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, cu modificările aduse prin prezentul decret, se va republica, dîndu-se articolelor şi capitolelor o noua numerotare.------------