ORDIN nr. 5.558 din 12 decembrie 2019privind modificarea art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.507/2018
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020    Având în vedere:– prevederile art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 6 din Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 8 și art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.507/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 17 septembrie 2018, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 7(1) Bursele de merit olimpic internațional se acordă elevilor, membri ai echipelor reprezentative ale României conform art. 6 alin. (3), participanți la olimpiada internațională, care au obținut distincțiile prevăzute la art. 1 - câte o bursă pentru fiecare medalie obținută/premiu obținut, respectiv mențiune obținută.(2) Începând cu anul 2019, bursele de merit olimpic internațional se acordă și elevilor membri ai echipelor reprezentative ale României selectați conform art. 6 alin. (3), care au primit aprobarea Ministerului Educației și Cercetării de participare fără finanțare și au obținut distincțiile prevăzute la art. 1, la următoarele competiții:a) competițiile internaționale prevăzute la art. 6 alin. (1);b) alte competiții internaționale a căror organizare a fost comunicată Ministerului Educației și Cercetării după aprobarea listei prevăzute la art. 6 alin. (1).  +  Articolul IIDirecțiile generale și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 12 decembrie 2019.Nr. 5.558.-----