ORDIN nr. 1.950 din 24 decembrie 2019privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 714/2018 pentru aprobarea Normelor privind procedura de raportare cu privire la ingrediente și emisii ale produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, țigaretelor electronice și flacoanelor de reumplere
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 3.138 din 24.12.2019 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,ținând cont de prevederile art. 5 alin. (1) și (3), art. 19 alin. (1)-(4),art. 20 alin. (3)-(5) și (14) și art. 21 alin. (5 ) și (6) din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 4 din Ordinul ministrului sănătății nr. 714/2018 pentru aprobarea Normelor privind procedura de raportare cu privire la ingrediente și emisii ale produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, țigaretelor electronice și flacoanelor de reumplere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 18 iunie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Informațiile din dosarul produsului întocmit conform prevederilor art. 5 alin. (1) și (3), art. 19 alin. (1)-(4), art. 20 alin. (3)-(5) și (14) și art. 21 alin. (5) și (6) din Legea nr. 201/2016 și transmise electronic prin intermediul EU-CEG sunt stocate de Ministerul Sănătății prin folosirea facilităților de stocare a datelor puse la dispoziție de Comisia Europeană cu scopul de a le pune la dispoziția Comisiei Europene, a celorlalte autorități competente din statele membre și publicului.(2) Directorul general al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății este persoana responsabilă de accesul la informațiile stocate pe platforma EU-CEG și are următoarele atribuții:a) asigurarea comunicării cu reprezentanții Comisiei Europene în toate aspectele tehnice referitoare la raportarea datelor prin intermediul EU-CEG;b) asigurarea dreptului de acces la informațiile stocate pe platforma EU-CEG pentru persoanele numite prin ordin al ministrului sănătății;c) respectarea prevederilor legislației în vigoare privind regimul general al informațiilor secrete de serviciu, respectiv prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, pentru informațiile din Registrul național de date marcate a fi secrete comerciale sau alte informații confidențiale.(3) Persoanele care pot primi drept de acces la informațiile stocate pe platforma EU-CEG, conform alin. (2) lit. b), în vederea prelucrării, evaluării și analizei informațiilor cuprinse în dosarele produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, țigaretelor electronice și flacoanelor de reumplere:a) sunt specialiști din domeniile analizei și controlului fizic, chimic ori biologic ale produselor destinate uzului uman, evaluării efectelor biologice, toxicologice sau de altă natură ale produselor destinate uzului uman, serviciilor de asistență medicală, sănătății publice, toxicologiei sau farmacologiei;b) întocmesc documentele solicitate de Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății privind ingredientele și emisiile produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, țigaretelor electronice și flacoanelor de reumplere.(4) În cazul identificării neconformităților produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat sau țigaretelor electronice și flacoanelor de reumplere, Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică informează Inspecția Sanitară de Stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării, în vederea aplicării de către inspectorii sanitari a măsurilor care se impun conform prevederilor Legii nr. 201/2016.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 24 decembrie 2019.Nr. 1.950.-----