HOTĂRÂRE nr. 356 din 2 mai 2000privind numirea în funcţia de prefect al judeţului Calarasi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 4 mai 2000    În temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICDomnul Ion Stefanescu se numeşte în funcţia de prefect al judeţului Calarasi.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul funcţieipublice,Vlad Rosca-----