ORDIN nr. 1.959 din 30 decembrie 2019pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.879/2019 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat, precum și reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 30 decembrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 3.258/2019 al Centrului de resurse umane în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.879/2019 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat, precum și reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se abrogă.2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Pregătirea în rezidențiat în unități sanitare, altele decât cele prevăzute la art. 7, începând cu sesiunea de rezidențiat din data de 8 decembrie 2019, este posibilă numai dacă până la data de 11 ianuarie 2020 solicitanții depun la Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, documentația completă, conform anexei nr. 3.3. Anexa nr. 2 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 30 decembrie 2019.Nr. 1.959.-----