DECRET nr. 276 din 11 septembrie 1981privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare, proiectare şi producţie a metalelor neferoase şi rare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 72 din 12 septembrie 1981    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 octombrie 1981 se înfiinţează, în subordinea Ministerului Industriei Chimice, Centrala industriala a metalelor neferoase şi rare, cu aparat distinct, cu sediul în municipiul Bucureşti, avînd ca obiect de activitate extragerea din concentrate şi deşeuri a metalelor neferoase grele şi rare, a aluminiului, fabricarea anozilor, a acidului sulfuric şi altor produse chimice.  +  Articolul 2Pe data de 1 octombrie 1981 se înfiinţează, în subordinea Centralei industriale a metalelor neferoase şi rare: a) Întreprinderea metalurgica de unelte neferoase Moldova Noua, cu sediul în oraşul Moldova Noua, judeţul Caraş-Severin, avînd ca obiect de activitate extragerea cuprului din concentrate, fabricarea acidului sulfuric şi a altor produse chimice.Pentru conducerea, supravegherea lucrărilor de investiţii şi asigurarea cu utilaje şi forta de muncă pentru Întreprinderea metalurgica de metale neferoase Moldova Noua, în anul 1981, se aproba un număr de 5 posturi personal de conducere, administraţie şi funcţionari; b) Întreprinderea de alumina Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, avînd ca obiect de activitate fabricarea de alumina calcinata şi alte produse chimice.Întreprinderea se înfiinţează prin desprinderea Uzinei de alumina Tulcea din cadrul Combinatului metalurgic Tulcea.  +  Articolul 3Centrala industriala a metalelor neferoase şi rare are în componenta sa unităţile prevăzute în anexa. Centrala are în aparatul propriu 98 posturi şi va fi condusă de un director general cu grad de adjunct al ministrului.  +  Articolul 4Unităţile prevăzute la art. 1 şi 2 şi Întreprinderea de aluminiu Slatina funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, potrivit normelor luate cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste. Centrala industriala a metalelor neferoase şi rare se încadrează la gradul special de organizare, grupa II de ramuri, iar Întreprinderea metalurgica de metale neferoase Moldova Noua şi Întreprinderea de alumina Tulcea, la gradul I de organizare, grupa II de ramuri.  +  Articolul 5Activitatea de cercetare şi proiectare metale neferoase şi rare de la institutul de cercetări şi proiectari pentru minereuri şi metalurgie neferoasa Baia Mare şi Centrul de cercetări şi proiectari pentru tehnologia aluminiului Slatina trece la Institutul de cercetări, inginerie tehnologică şi proiectare, producţie pentru industria anorganica şi metale neferoase Bucureşti din cadrul Institutului central de chimie.  +  Articolul 6Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului încheiat la 30 septembrie 1981, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi cu contractele economice aferente activităţilor preluate, trec de la unităţile care le predau la Centrala industriala a metalelor neferoase şi rare, Întreprinderea de alumina Tulcea şi Institutul de cercetări, inginerie tehnologică şi proiectare, producţie pentru industria anorganica şi metale neferoase Bucureşti.  +  Articolul 7Retributia, drepturile pentru condiţii deosebite de muncă şi toxicitate, grupele de muncă I şi II, programul de lucru şi celelalte prevederi legale stabilite pentru personalul muncitor din unităţile cu profil de metale neferoase şi rare, preluate potrivit prevederilor prezentului decret, se aplică în continuare la nivelul aprobat.  +  Articolul 8Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor supune, spre aprobare, în termen de 45 de zile de la data prezentului decret, modificarea indicatorilor de plan economici şi financiari din planul naţional unic de dezvoltare economico - socială şi din volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1981, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret.  +  Anexa 1 LISTAunităţilor din componenta Centralei industriale a metalelor neferoase şi rare------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea unităţilor Sediul Denumirea unităţilorcrt. din componenta Centralei --------------------- din subordinea     industriale a metalelor localitatea judeţul cărora se preiau     neferoase şi rare------------------------------------------------------------------------------ 1. Întreprinderea metalurgica Municipiul Maramures Centrala minereurilorde metale neferoase Baia Mare Baia Mare şi metalurgiei                                                        neferoase Baia Mare 2. Întreprinderea metalurgica Oraşul Copsa Sibiu Centrala minereurilorde metale neferoase Copsa Mica Mica şi metalurgiei                                                        neferoase Baia Mare 3. Întreprinderea metalurgica Oraşul Zlatna Alba Centrala minereurilorde metale neferoase Zlatna şi metalurgiei                                                        neferoase Baia Mare 4. Întreprinderea de aluminiu Municipiul Olt Centrala industrialaSlatina, avînd în componenta: Slatina pentru metale neferoase- Centrul de calcul electronic şi rare Slatinaşi Uzina de utilaje metalurgiceşi piese de schimb pentruindustria aluminiul 5. Întreprinderea de alumina Municipiul Bihor Centrala industrialaOradea Oradea pentru metale neferoase                                                        şi rare Slatina 6. Întreprinderea de alumina Municipiul Tulcea Combinatul metalurgicTulcea Tulcea Tulcea  7. Întreprinderea metalurgica Municipiul - Centrala industriala"Neferal" Bucureşti Bucureşti pentru metale neferoase                                                        şi rare Slatina 8. Întreprinderea metalurgica Oraşul Caraş-Severin Centrala minereurilor de metale neferoase Moldova Moldova DevaNoua Noua 9. Liceul industrial nr. 3, Municipiul Maramures Centrala minereurilorinclusiv Şcoala profesională Baia Mare şi metalurgieimetalurgica neferoase Baia Mare----------------------------------------------------------------------------------------