RECTIFICARE nr. 1.879 din 16 decembrie 2019referitoare la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.879/2019
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 23 decembrie 2019    În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.879/2019 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat, precum și reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019, se face următoarea rectificare:– la lit. A „Criterii generale“, în loc de:Acreditarea unei unități sanitare pentru pregătirea în rezidențiat se face pe baza următoarelor criterii:a) acreditarea de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a unității sanitare;b) existența secțiilor/compartimentelor clinice care asigură asistență medicală pentru unitățile sanitare private;c) existența responsabililor de formare dintre cei care dețin funcțiile de șef de secție, șef laborator sau farmacist-șef;d) existența îndrumătorilor de rezidențiat, medici primari sau specialiști, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul specialității respective, care să asigure îndrumarea și formarea rezidenților pe durata modulelor în domeniul respectiv;e) dotarea necesară pentru acordarea asistenței medicale de specialitate pacienților, cu patologii diverse, astfel încât să asigure acoperirea baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice pentru specialitatea în care se acordă acreditarea pentru pregătirea în rezidențiat;f) dovada încadrării de personal specializat, care să îndeplinească atribuțiile ce revin responsabilului de formare și îndrumătorului de rezidențiat pentru a asigura formarea și îndrumarea rezidenților pe durata modulelor în domeniul respectiv;se va citi: Acreditarea unei unități sanitare pentru pregătirea în rezidențiat se face pe baza următoarelor criterii:a) acreditarea de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a unității sanitare; b) existența responsabililor de formare dintre cei care dețin funcțiile de șef de secție, șef laborator sau farmacist-șef; c) existența îndrumătorilor de rezidențiat, medici primari sau specialiști, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul specialității respective, care să asigure îndrumarea și formarea rezidenților pe durata modulelor în domeniul respectiv; d) dotarea necesară pentru acordarea asistenței medicale de specialitate pacienților, cu patologii diverse, astfel încât să asigure acoperirea baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice pentru specialitatea în care se acordă acreditarea pentru pregătirea în rezidențiat; e) dovada încadrării de personal specializat, care să îndeplinească atribuțiile ce revin responsabilului de formare și îndrumătorului de rezidențiat pentru a asigura formarea și îndrumarea rezidenților pe durata modulelor în domeniul respectiv; f) unitățile sanitare private vor îndeplini, pe lângă criteriile prevăzute la lit. a)-e), și criteriul existenței în unitate a secțiilor/compartimentelor clinice care asigură asistență medicală.----