ORDIN nr. 1.166 din 10 decembrie 2019pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2020
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019    Având în vedere:– art. 69 și art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;– art. 54 din Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;– art. 1 și 2 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul Direcției sinteză și evaluare activitate sportivă nr. 6.713 din 9.12.2019,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă programele sportive de utilitate publică destinate finanțării federațiilor sportive naționale în anul 2020, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă metodologia privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2020, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1002 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 4Direcțiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și federațiile sportive naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul tineretului și sportului,
    Marian Ionuț Stroe
    București, 10 decembrie 2019.Nr. 1.166.  +  Anexa nr. 1PROGRAMEsportive de utilitate publică destinate finanțării federațiilor sportive naționale în anul 2020  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEprivind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului, în anul 2020