DECRET nr. 80 din 15 aprilie 1977pentru primirea la studii pe cont propriu, în Republica Socialistă România, a cetăţenilor străini
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 21 aprilie 1977    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se autoriza Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului sa aprobe primirea la studii, pe cont propriu, în Republica Socialistă România, a cetăţenilor străini pe baza solicitărilor primite din partea unor guverne, organizaţii internaţionale, asociaţii, instituţii sau întreprinderi din străinătate ori a unor cereri individuale.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 se aplică şi cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, precum şi cetăţenilor români cărora li s-a autorizat căsătoria cu cetăţeni străini şi care au solicitat stabilirea în străinătate, după încheierea căsătoriei, dar nu au părăsit încă ţara.  +  Articolul 3 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de şcolarizare, întreţinere şi asistenţa medicală, în condiţiile stabilite pentru elevii şi studenţii români, persoanele prevăzute la art. 1 şi 2 vor plati Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului în devize libere, prin transferuri bancare sau direct în valută efectivă şi cecuri, taxele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret. (2) Contravaloarea în lei a taxelor transferate sau încasate, calculată la cursul de schimb în vigoare, se virează, după caz, în contul Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, al instituţiilor de învăţămînt sau unităţilor de cercetare.  +  Articolul 4 (1) Prevederile art. 3 nu se aplică cetăţenilor străini care studiază în Republica Socialistă România, pe baza acordurilor încheiate între ţara noastră cu alte state şi în care sînt stipulate alte condiţii de suportare a cheltuielilor de şcolarizare, întreţinere şi asistenţa medicală în perioada de studii. (2) De asemenea, prevederile art. 3 nu se aplică personalului reprezentantelor oficiale străine în Republica Socialistă România - ambasade, oficii consulare şi agenţii economice - şi membrilor de familie ai acestuia, în măsura în care, pe bază de reciprocitate, personalul reprezentantelor oficiale ale Republicii Socialiste România în străinătate şi membrii de familie ai acestui personal au asigurate şcolarizarea şi asistenţa medicală, în mod gratuit, în acele tari.  +  Articolul 5Prezentul decret se aplică începînd cu anul de învăţămînt 1977/1978.-------