HOTĂRÂRE nr. 306 din 19 aprilie 2000pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 26 aprilie 2000    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICArticolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se înfiinţează Institutul Limbii Române, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- p. Ministrul educaţiei naţionale,Joszef Koto,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------