DECRET nr. 205 din 2 iulie 1980privind aprobarea infiintarii unor asociaţii economice cooperatiste şi de stat
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 56 din 8 iulie 1980    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă, pe baza actelor constitutive, înfiinţarea, începînd cu data de 1 iunie 1980, a următoarelor asociaţii: a) Asociaţia economică cooperatista şi de stat Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea; b) Asociaţia economică cooperatista şi de stat Macin, cu sediul în oraşul Macin, judeţul Tulcea; c) Asociaţia economică cooperatista şi de stat Nalbant, cu sediul în comuna Nalbant, judeţul Tulcea; d) Asociaţia economică cooperatista şi de stat Valea Nucarilor, cu sediul în comuna Valea Nucarilor, judeţul Tulcea; e) Asociaţia economică cooperatista şi de stat Ceamurlia de Jos, cu sediul în comuna Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea; f) Asociaţia economică cooperatista şi de stat Sinpetru, cu sediul în comuna Sinpetru, judeţul Braşov.Asociaţia de la lit. a) are ca obiect de activitate producerea de legume şi fructe, iar celelalte asociaţii au ca obiect de activitate producerea de legume.Asociaţiile constituite în judeţul Tulcea sînt subordonate Trustului horticulturii din cadrul Direcţiei generale pentru agricultura şi industria alimentara a judeţului, iar asociaţia constituită în judeţul Braşov este subordonata Direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara a judeţului respectiv.La asociaţiile din judeţul Tulcea, ponderea personalului TESA din total personal va fi de cel mult 3,6%, iar la asociaţia din judeţul Braşov, ponderea personalului TESA din total personal va fi de cel mult 5,2%.  +  Articolul 2Asociaţiile înfiinţate potrivit art. 1 funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare şi prevederilor Statutului cooperării şi asocierii cooperativelor agricole de producţie cu unităţi de stat sau ale cooperaţiei de consum, aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 346/1977, au personalitate juridică şi se organizează pe baza normelor de structura aprobate pentru întreprinderile agricole de stat.  +  Articolul 3Unităţile care se asociaza şi fondul social al asociaţiilor care se înfiinţează sînt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Gradul de organizare al asociaţiilor economice cooperatiste şi de stat înfiinţate potrivit art. 1, al subunitatilor acestora, precum şi al unităţilor de stat care prin participarea la asociere îşi modifica gradul anterior, sînt prevăzute în anexa nr. 2*).  +  Articolul 5Comitetul de Stat al Planificarii va modifica indicatorii economici din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, aprobaţi pe anul 1980 pentru Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, potrivit anexei nr. 3*).  +  Articolul 6Dezvoltarea capacităţilor de producţie la aceste asociaţii se va face în limita prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 7Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România  +  Anexa 1 (Extras)Unităţile care se asociaza şi fondul social**) al asociaţiilor care se înfiinţează ----------------------------------------------------------------------------                   Unităţile care se asociaza----------------------------------------------------------------------------     1. Asociaţia economică cooperatista şi de stat Tulcea     - Întreprinderea judeteana pentru legume şi fructe, cu sediul în      municipiul Tulcea     - Întreprinderea pentru producerea şi industrializarea legumelor şi      fructelor, cu sediul în municipiul Tulcea    - Întreprinderea agricolă de stat Niculitel, cu sediul în comuna      Niculitel     - C.A.P. - Nufaru, cu sediul în comuna Nufaru.     2. Asociaţia economică cooperatista şi de stat Macin     - Întreprinderea judeteana pentru legume şi fructe, cu sediul în      municipiul Tulcea - C.A.P. - Macin, cu sediul în oraşul Macin    - C.A.P. - Greci, cu sediul în comuna Greci    - C.A.P. - Turcoaia, cu sediul în comuna Turcoaia    - C.A.P. - Carcaliu, cu sediul în comuna Carcaliu    - C.A.P. - Jijila, cu sediul în comuna Jijila    - C.A.P. - Garvan, cu sediul în comuna Jijila.     3. Asociaţia economică cooperatista şi de stat Nalbant    - Întreprinderea pentru producerea şi industrializarea legumelor şi      fructelor, cu sediul în municipiul Tulcea    - C.A.P. - Nalbant, cu sediul în comuna Nalbant    - C.A.P. - Turda, cu sediul în comuna Mihai Bravu     - C.A.P. - Mihai Bravu, cu sediul în comuna Mihai Bravu.     4. Asociaţia economică cooperatista şi de stat Valea Nucarilor     - Întreprinderea judeteana pentru legume şi fructe, cu sediul în      municipiul Tulcea     - C.A.P. - Agighiol, cu sediul în comuna Valea Nucarilor     - C.A.P. - Iazurile, cu sediul în comuna Valea Nucarilor     - C.A.P. - Valea Nucarilor, cu sediul în comuna Valea Nucarilor.    5. Asociaţia economică cooperatista şi de stat Ceamurlia de Jos    - Întreprinderea pentru producerea şi industrializarea legumelor şi      fructelor, cu sediul în municipiul Tulcea     - Întreprinderea agricolă de stat Baia, cu sediul în comuna Baia    - C.A.P. - Ceamurlia de Jos, cu sediul în comuna Ceamurlia de Jos     - C.A.P. - Lunca, cu sediul în comuna Ceamurlia de Jos     - C.A.P. - Jurilovca, cu sediul în comuna Jurilovca     - C.A.P. - 6 Martie, cu sediul în comuna Jurilovca     - C.A.P. - Slava Cercheza, cu sediul în comuna Slava Cercheza     - C.A.P. - Slava Rusa, cu sediul în comuna Slava Cercheza.    6. Asociaţia economică cooperatista şi de stat Sinpetru     - Întreprinderea judeteana pentru legume şi fructe, cu sediul în      municipiul Braşov     - C.A.P. - Sinpetru, cu sediul în comuna Sinpetru     - C.A.P. - Bod, cu sediul în comuna Bod     - C.A.P. - Harman, cu sediul în comuna Harman     - C.A.P. - Prejmer, cu sediul în comuna Prejmer.----------------------------------------------------------------------------------------- Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate. Notă **) A fost comunicat unităţilor interesate.-------