DECRET nr. 36 din 23 februarie 1980privind preţurile de achiziţie de la populaţie ale aurului, platinei şi argintului
EMITENT
  • PREŞEDINTELE R.S.R.
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 16 din 27 februarie 1980    Preşedintele Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Banca Naţionala a Republicii Socialiste România achiziţionează direct de la populaţie metale preţioase - aur, platina şi argint - la următoarele preţuri: a) aur: - 150,00 lei/g aur fin de 24 karate;- 112,50 lei/g aur de 18 karate;- 87,50 lei/g aur de 14 karate; b) platina: 180 lei/g platina fina; c) argint: 7,50 lei/g argint fin.Pentru alte titluri, preţurile se stabilesc în funcţie de conţinutul de metale preţioase fine.Pentru monedele de aur care se negociaza pe piaţa internationala cu un plus de preţ faţă de preţul cantităţii de aur fin pe care o conţin se acordă un spor potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Bijuteriile din aur şi platina cu un grad deosebit de prelucrare se achiziţionează prin unităţi specializate ale comerţului de stat, la preţurile prevăzute în art. 1, majorate potrivit anexei nr. 2.Pietrele preţioase montate în bijuterii din aur şi platina cu un grad deosebit de prelucrare se achiziţionează la preţurile stabilite în conformitate cu dispoziţiile legale.Unităţile specializate ale comerţului de stat vor retine un comision de 3% din valoarea bijuteriilor achiziţionate, pentru acoperirea cheltuielilor.Bijuteriile achiziţionate se predau la Banca Naţionala a Republicii Socialiste România la preţurile stabilite în condiţiile alin. 1 şi 2.  +  Articolul 3Persoanele fizice care vand metale preţioase - aur şi platina - în condiţiile art. 1 şi 2 li se acordă, din suma cuvenită, o cota de 10% în devize libere, calculată pe baza cursului necomercial de 12 lei/$ S.U.A.Valuta obţinută în condiţiile alineatului precedent se păstrează în conturi personale la Banca Română de Comerţ Exterior sau la Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi va fi folosită cu respectarea dispoziţiilor legale.  +  Articolul 4Diferenţele care rezultă între preţurile de achiziţie prevăzute la art. 1 şi 2 şi preţurile de cumpărare oficiale ale Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România se regularizează cu bugetul statului.  +  Articolul 5Dispoziţiile prevăzute la art. 1, 2 şi 3 alin. 1 se aplică şi cetăţenilor străini.  +  Articolul 6Preţurile de achiziţie pentru metalele preţioase - aur, platina, argint -, stabilite potrivit prevederilor prezentului decret, se aplică şi în cazul realizării obligaţiei de predare de către persoanele fizice, în condiţiile Decretului Consiliului de Stat nr. 244/1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga:- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 754/1960 cu privire la autorizarea Întreprinderii de stat "Bijuteria" de a cumpara aur inclusiv sub forma de monede şi lingouri;- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 178/1969 cu privire la prima se ce acorda pentru cumpărarea aurului sub forma de monede, medalii şi lingouri de la populaţie, precum şi orice alte dispoziţii contrare.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 Criterii de acordare a sporului de preţ pentru cumpărarea de la populaţie a monedelor de aur, care realizează pe piaţa internationala un plus de preţ (agio) faţă de valoarea aurului conţinut1. Un spor de 15% pentru monedele care realizează un agio între 20 şi 40%;2. Un spor de 20% pentru monedele care realizează un agio între 41 şi 80%;3. Un spor de 30% pentru monedele care realizează un agio de peste 80%.  +  Anexa 2 Majorări ale preţurilor de achiziţie de la populaţie pentru bijuteriile din aur şi platina şi criteriile de încadrare pe categorii de complexitateA. Bijuterii din aur1. Majorarea preţului cu 10%:- la obiecte de podoaba executate manual, cu aplicaţii, cu elemente simple sau ornamentale, obţinute prin stampare şi cu suprafeţe sablate, de 10 karate;- la obiecte de podoaba executate manual şi combinate cu operaţii semimecanice, cu sau fără aplicaţii şi elemente componente, cu o operaţie de ornare, de 12 karate.2. Majorarea preţului cu 15%:- la obiecte de podoaba executate manual, cu aplicaţii sau elemente componente, cu operaţii de ornare executate manual, de 12 karate.3. Majorarea preţului cu 20%:- la obiecte de podoaba executate manual, cu aplicaţii sau elemente componente, cu trei operaţii de ornare şi cu patru operaţii de ornare, cum ar fi: fatetare, traforare de ornare, gravura manuală artistică şi cu elemente geometrice, de 14 karate;- la obiecte de podoaba executate mecanic, de 18 karate.4. Majorarea preţului cu 25%:- la obiecte de podoaba executate manual, cu mai multe elemente componente şi cu mai mult de patru operaţii de ornare, cum ar fi: gravura manuală artistică, fatetare, traforare de ornare, suprafeţe sablate, aplicaţii emailate la cald, aplicaţii de o alta culoare decât culoarea de baza, sisteme de siguranţă, aplicaţii filigranate, articole executate în filigran, de 14 karate;- la obiecte de podoaba executate manual şi semimecanic, de 18 karate.B. Bijuterii din platina1. Majorarea preţului cu 15%:- la obiecte de podoaba executate manual, cu pînă la patru operaţii de ornare.2. Majorarea preţului cu 25%:- la obiecte de podoaba executate manual, cu mai mult de patru operaţii de ornare.---------