HOTĂRÎREA nr. 25 din 22 ianuarie 1992pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 3 februarie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Numărul demnitarilor şi consilierilor ministrilor, prevăzut la art. 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, se suplimenteaza cu un post.  +  Articolul 2Direcţia Fundamentarii consumurilor de materiale îşi schimba denumirea în "Direcţia dezvoltării infrastructurii şi a fundamentarii consumurilor de materiale".  +  Articolul 3Direcţia relaţii financiare cu organisme internaţionale şi guvernamentale îşi schimba denumirea în "Direcţia generală a relaţiilor financiare cu organisme internaţionale şi guvernamentale".  +  Articolul 4Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 5Ministerul Economiei şi Finanţelor va asigura punerea în executare a prezentei hotărîri. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George Danielescu------------------