DECRET nr. 87 din 15 martie 1984privind îmbunătăţirea normelor unitare de structura pentru unele organe locale de specialitate ale administraţiei de stat
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 20 din 17 martie 1984    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Structura organizatorică şi statul de personal tip pentru administraţiile financiare judeţene, a municipiului Bucureşti, circumscripţiile financiare municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi serviciile financiare orăşeneşti sînt cele prevăzute în anexa nr. 1(* anexele se comunică instituţiilor interesate), anexa nr. 2*) şi anexele nr. 3 *), 3 a *) şi 3 b *).  +  Articolul 2Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2, prevăzute la art. 1 din Decretul nr. 280/1977 privind unele măsuri de imbunatatire a organizării comerţului interior, se înlocuiesc cu anexa nr. 4*) - structura organizatorică a direcţiilor comerciale judeţene şi anexa nr. 5*) -statul de personal tip.Anexa la Decretul nr. 140/1975 pentru reorganizarea Direcţiei generale comerciale a municipiului Bucureşti se înlocuieşte cu anexa nr. 6*).  +  Articolul 3Structura organizatorică şi statul de personal tip pentru inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt cele prevăzute în anexa nr. 7*), anexa nr. 8*) şi anexa nr. 9 *).  +  Articolul 4Articolul 6 din Decretul nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile sanitare se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti se organizează ca unităţi cu personalitate juridică pe structura spitalelor judeţene, iar la municipiul Bucureşti, pe structura spitalului Coltea, şi au în conducere, pe lîngă personalul de conducere al spitalului pe structura căruia sînt organizate, un medic director adjunct, iar la Direcţia sanitară a municipiului Bucureşti, 2 medici directori adjuncţi. Statul de personal tip pentru direcţiile sanitare este cel prevăzut în anexa nr. 10 *)."  +  Articolul 5Statul de personal tip pentru comitetele de cultura şi educaţie socialistă judeţene şi al municipiului Bucureşti este cel prevăzut în anexa nr. 11*).  +  Articolul 6Structura organizatorică şi statul de personal tip pentru direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti sînt cele prevăzute în anexa nr. l2*), anexa nr. 13*) şi anexa nr. 14*).  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3, 3 a, 3 b, 4-14 fac parte integrantă din prezentul decret.--------------- Notă *) Anexele se vor comunică unităţilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-----------