DECRET nr. 198 din 11 august 1980privind preţurile cu amănuntul şi de producţie la peştele oceanic şi marin
EMITENT
  • PREŞEDINTELE R.S.R.
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 64 din 11 august 1980    Preşedintele Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Preţurile cu amănuntul la peştele oceanic congelat şi semidecongelat, precum şi la unele specii de peste proaspăt marin, sînt cele din anexele nr. 1 şi 2 la prezentul decret.  +  Articolul 2Preţurile cu amănuntul la peştele oceanic şi marin sarat, afumat şi fileuri de peste în ulei se vor stabili de către Ministerul Comerţului Interior, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, prin corelare cu preţurile cu amănuntul stabilite prin prezentul decret la peştele oceanic congelat şi marin, prevăzute în anexa nr. 1.Preţurile de producţie şi livrare la peştele oceanic congelat în bloc destinat producţiei de conservare sterilizate şi la peştele proaspăt marin destinat producţiei de conservare sterilizate şi semiconservate rămîn nemodificate. Rămîn nemodificate preţurile cu amănuntul şi de producţie la conservele sterilizate fabricate din peste şi la semiconservele din peste marin.Preţurile de producţie şi livrare pentru peştele oceanic congelat în bloc, precum şi pentru peştele proaspăt marin, cu alte destinaţii, se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, în limita preţurilor cu amănuntul stabilite prin prezentul decret, în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Standardul de stat nr. 9736-80 privind peştele oceanic se va retipari potrivit indicilor de calitate prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul decret.  +  Articolul 4Ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor face propuneri privind introducerea modificărilor corespunzătoare în indicatorii de plan economici şi financiari pe anii 1980 şi 1981, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1980. În acest scop, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare va prezenta Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Finanţelor propuneri de modificare a indicatorilor economici şi financiari.  +  Articolul 5Prevederile prezentului decret intră în vigoare la data de 11 august 1980. Pe aceeaşi dată se abroga Decretul prezidential nr. 323/1976, precum şi orice prevederi care contravin prezentului decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 PREŢURILE CU AMĂNUNTUL LA PEŞTELE OCEANIC CONGELATÎN BLOC ŞI LA PEŞTELE PROASPĂT MARIN                                                 - lei/kg --------------------------------------------------------------      SPECIA Lungimea Preţul cu                      minima - cm amănuntul-------------------------------------------------------------    PESTE ÎNTREG 1. Stavrid 14 9,00 2. Sardina 15 9,00 3. Capelin 15 10,00 4. Cod 20 12,00 5. Macrou 15 12,00 6. Hering 15 12,00 7. Cambula 25 12,00 8. Merlucius 20 12,00 9. Thay 15,0010. Calcan 15,0011. Hamsie 7 7,75-------------------------------------------------------------                                                 - lei/kg --------------------------------------------------------------      SPECIA Preţul cu                                            amănuntul-------------------------------------------------------------    PESTE DECAPITAT-EVISCERAT 1. Stavrid 18,00 2. Cambula 20,00 3. Cod 20,00 4. Hering 20,00 5. Macrou 20,00 6. Merlucius 20,00     PESTE FILEURI 1. Cod 28,00 2. Hering 28,00 3. Macrou 28,00 4. Merlucius 28,00-------------------------------------------------------------  +  Anexa 2 PREŢURILE CU AMĂNUNTUL LA PEŞTELE OCEANIC LIVRAT UNITĂŢILORDE DESFACERE SEMIDECONGELAT ÎN BUCĂŢI ÎNTREGI                                                 - lei/kg --------------------------------------------------------------      SPECIA Lungimea Preţul cu                      minima - cm amănuntul-------------------------------------------------------------    PESTE ÎNTREG 1. Stavrid mic 14 10,00 2. Stavrid mare 20 12,00 3. Sardina mica 15 10,00 4. Sardina mare 20 12,00 5. Capelin 15 11,00 6. Cod mic 20 12,00 7. Cod mare 25 14,00 8. Macrou mic 15 12,00 9. Macrou mare 20 14,0010. Hering mic 15 12,0011. Hering mare 20 14,0012. Cambula 25 14,0013. Merlucius mic 20 12,0014. Merliucius mare 25 14,0015. Thay mic 15,0016. Thay mare 18,00--------------------------------------------------------------------