DECRET nr. 312 din 8 septembrie 1982privind modificarea preţurilor de achiziţie la unele categorii de piei brute şi par de animale provenite de la cooperativele agricole de producţie, alte unităţi socialiste şi de la gospodăriile populaţiei
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 77 din 9 septembrie 1982    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :  +  Articolul 1Anexa nr. 3 literele G, H, I, J, K, L, M şi N la Decretul nr. 395/1981, cuprinzînd preţurile de achiziţie la piei brute de porcine, cabaline, ovine, caracul, metisi caracul şi turcana brumarie, piei brute de caprine, canine, pisici de casa şi par de animale, se modifica potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Preţurile de achiziţie la piei brute de vinat de la unităţi socialiste şi de la gospodării populaţiei se stabilesc potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Preţurile prevăzute la art. i şi 2 intră în vigoare începînd cu data de 15 septembrie 1982.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la data prezentului decret, Ministerul Finanţelor va face propuneri privind introducerea modificaiilor corespunzătoare în indicatorii financiari, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1982. În acest scop, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare vor prezenta, în termen de 15 zile, Ministerului Finanţelor propuneri de modificare a indicatorilor financiari.  +  Articolul 5Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a preţurilor stabilite potrivit prezentului decret se abroga orice alte dispoziţii centrare.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România  +  Anexa 1             PREŢURILE DE ACHIZIŢIE LA UNELE PIEI BRUTE ŞI PAR DE ANIMALE               G. Piei brute de porcine                                                                - lei/kg - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de       ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru       Felul pieilor Tipul Calitatea unităţile                           pieilor socialiste                                                              şi gospodăriile                                                                 populaţiei  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Piei întregi Piei de porcine 3 I 13                                             II 10,50                                             III 7 Piei de porcine 6 I 17                                             II 14                                             III 9 Piei de porcine 7 I 15                                             II 12                                             III 8 Piei de porcine 20 V I 7                                             II 5                                             III 2 Piei bracuri(tipurile 3, 6, 7) 2    Bucăţi: de piele Piei de porcine 9                   H. Piei brute de cabaline                                                                 - lei/buc.- Piei de avortoni A I 38                                             II 33                                             III 26                                             IV 15 Piei de minji 160 I 53                                             II 47                                             III 38                                             IV 22 Piei de cai 180 I 65                                             II 58                                             III 47                                             IV 28 Piei de cai 200 I 73                                             II 65                                             III 53                                             IV 32 Piei de cai 220 I 79                                             II 71                                             III 57                                             IV 35 Piei de cai 240 I 82                                             II 73                                             III 60                                             IV 37 Piei de cai 260 I 88                                             II 78                                             III 64                                             IV 39 Piei de cai 280 I 89                                             II 79                                             III 65                                             IV 40 Piei de cai 281 I 99                                             II 88                                             III 72                                             IV 45 Piei de minji A şi I 65 pentru blana 160 B II 58                                             III 47                                             IV 28 Piei bracuri (toate tipurile) 1 leu/kg ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       I. Piei brute de ovine                                                                 - lei/buc.- ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de       ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru    Felul pieilor Câte- Suprafaţa Cali- unităţile                         goria în dmp tatea socialiste                                                              şi gospodăriile                                                                 populaţiei  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         1 2 3 4 5  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de avortoni,  toate rasele A - I 30                                                     II 20 Piei de ovine cu lina, B pînă I 120 rasele merinos la II 80 şi spanca 30 III 40                           C 30-50 I 240                                                     II 160                                                     III 80                           D peste I 360                                         50 II 240                                                     III 120 Piei de ovine cu B pînă I 110 lina, rasa tigaie la II 70                                         30 III 35                           C 30-50 I 220                                                     II 140                                                     III 70                           D peste I 330                                         50 II 220                                                     III 110 Piei de ovine cu, B pînă I 100 lina, rasa turcana la II 60                                         30 III 30                           C 30-50 I 200                                                     II 120                                                     III 60                           D peste I 300                                         50 II 200                                                     III 100 Piei de ovine tunse, C 30-50 I 75 toate rasele II 50                                                     III 25                           D peste I 110                                        50 II 70                                                     III 30 Piei de ovine pînă la 50 - 9 bracuri peste 50 - 15 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          J. Pielicele brute caracul, metis caracul şi turcana brumarie                                                             - lei/buc. - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de       ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru       Felul pieilor Calitatea unităţile                                                               socialiste                                                              şi gospodăriile                                                                 populaţiei  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pielicele brute de caracul şi extra 579  metis caracul, negre I 451                                           II 322                                           III 236                                           IV 172                                           V 107                                           VI 58 Pielicele brute de caracul extra 579 şi metis caracul, brumarii I 451                                           II 322                                           III 236                                           IV 172                                           V 88 Pielicele brute de turcana, I 322 brumarii II 236                                           III 172                                           IV 107                                           V 41 Pielicele brac de caracul şi metis caracul, negre, brumarii şi turcane brumarii - 18,50 Pielicele brute de rasa turcana, I 65 negre (hirsii) II 44 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        K.Piei brute de caprine                                                                  - lei/buc.- ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de       ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru    Felul pieilor Câte- Suprafaţa Cali- unităţile                         goria în dmp tatea socialiste                                                              şi gospodăriile                                                                 populaţiei  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         1 2 3 4 5  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de avortoni 1 - I 19                                                     II 14 Piei de iezi 2 pînă la I 119                                        30 II 86                                                     III 54 Piei de iezi 3 30-40 I 130                                                     II 94                                                     III 59 Piei de iezi, vatui şi 4 40-50 I 167 capre II 122                                                     III 78 Piei de capre 5 50-70 I 206                                                     II 150                                                     III 95 Piei de capre 6 peste I 259                                        70 II 176                                                     III 99 Piei de tapi 7 peste I 156                                        50 II 108                                                     III 59 Piei de caprine brac pînă la                                        50 - 14                                       peste                                        50 - 26 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     L. Piei brute canine                                                             - lei/buc. - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de       ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru    Felul pieilor Câte- Suprafaţa Cali- unităţile                         goria în dmp tatea socialiste                                                              şi gospodăriile                                                                 populaţiei  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de cîini 1 10-15 I 25                                                     II 15                                                     III 5 Piei de cîini 2 15-30 I 35                                                     II 25                                                     III 10 Piei de cîini1 3 peste I 45                                        30 II 30                                                     III 15 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      M. Piei de pisici de casa                                                                  - lei/buc.- ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de       ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru       Felul pieilor Calitatea unităţile                                                               socialiste                                                              şi gospodăriile                                                                 populaţiei  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de pisici de casa cu blana I 15 de iarna, piei întregi II 10 Piei de pisici de casa cu blana III 5 de iarna, piei jumătăţi IV 2 Piei de pisici de casa cu blana I 10 de vara, piei întregi II 7 Piei de pisici de casa cu blana III 4 de vara, piei jumătăţi IV 2 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         N.Par de animale                                                                 - lei/U.M. - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                   Preţuri de                                                               achiziţie pen-                                                               tru unităţile           SORTIMENTUL U.M. socialiste şi                                                                gospodăriile                                                               populaţiei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               1 2 3 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Par de porc baltat kg 210 Par de porc smulsatura  manuală kg 133 Par de porc oparitura vara kg 14,70 Par de porc oparitura iarna kg 14,70 Par de porc de pe cap şi picioare kg 5 Par de porc recoltat cu masina kg 94 Par de cal, coada kg 140 Par de cal, coama kg 98 Par de capra, tunsura kg 5 Par brut din cozi bovine kg 42 Par brut urechi bovine kg 84 Par brut frunti bovine kg 28 Cozi bovine mari buc. 2,10 Cozi bovine mici buc. 0,85 Cozi bovine buc. 1,20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ: Preţurile de achiziţie din prezenta anexa se înţeleg în condiţia de livrare loco producător.  +  Anexa 2                    PREŢURILE DE ACHIZIŢIE LA PIEI BRUTE DE VINAT                                                              - lei/U.M. - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Denumirea pieilor şi caracteristicile tehnice Preţuri de       ───────────────────────────────────────────── achiziţie pentru       Felul pieilor Cantitatea U.M. unităţile                                                               socialiste                                                              şi gospodăriile                                                                 populaţiei  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               1 2 3 4 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de iepuri de I buc. 24 cimp II buc. 17                              III buc. 8                              IV buc. 2 Piei de bursuci I buc. 100                              II buc. 75                              III buc. 50                              IV buc. 25                              V buc. 13 Piei de nurci masculi I buc. 600                              II buc. 400                              III buc. 300                              IV buc. 150                              V buc. 50 Piei de nurci I buc. 500 femele II buc. 350                              III buc. 250                              IV buc. 100                              V buc. 25 Piei de jderi de copac I buc. 800                              II buc. 600                              III buc. 400                              IV buc. 200                              V buc. 50 Piei de jderi de piatra I buc. 1200                              II buc. 900                              III buc. 600                              IV buc. 300                              V buc. 75 Piei de vidra I buc. 1200                              II buc. 900                              III buc. 600                              IV buc. 300                              V buc. 75 Piei de dihori negri I buc. 180                              II buc. 135                              III buc. 90                              IV buc. 45                              V buc. 15 Piei de dihori albi I buc. 90                              II buc. 45 Piei de veverita I buc. 40                              II buc. 30                              III buc. 20                              IV buc. 10 Piei de hamsteri I buc. 10 de mai II buc. 7                              III buc. 4                              IV buc. 1 Piei de hamsteri I buc. 5 de toamna II buc. 4                              III buc. 2                              IV buc. 1 Piei de bizami I buc. 100                              II buc. 75                              III buc. 50                              IV buc. 25 Piei de hermine I buc. 27                              II buc. 14                              III buc. 7 Piei de vulpi de I buc. 500 munte II buc. 375                              III buc. 250                              IV buc. 100                              V buc. 25 Piei de vulpi de cimp I buc. 350                              II buc. 225                              III buc. 150                              IV buc. 75                              V buc. 25 Piei de lupi I buc. 500                              II buc. 300                              III buc. 100 Piei de pisici I buc. 200 salbaticie II buc. 100 Piei de risi I buc. 600                              II buc. 400                              III buc. 200                              IV buc. 100 Piei de cerbi I kg 30                              II kg 15                              III kg 7                              IV kg 3 Piei de capriori I kg 50                              II kg 25                              III kg 12                              IV kg 8 Piei capra neagra I kg 50                              II kg 25                              III kg 12                              IV kg 8 Piei de mistreti I kg 15                              II kg 10                              III kg 7                              IV kg 5 Piei de urs I buc. 2000                              II buc. 1000                              III buc. 500                              IV buc. 150 Piei de cîine enot I buc. 300                              II buc. 225                              III buc. 175                              IV buc. 75                              V buc. 20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Preţurile de achiziţie din prezenta anexa se înţeleg în condiţia de livrare loco producător.────────────