DECRET nr. 202 din 13 august 1980privind preţurile cu amănuntul la peştele pescuit în apele Marii Negre
EMITENT
  • PREŞEDINTELE R.S.R.
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 18 august 1980    Preşedintele Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul UNICPeştele pescuit în apele Marii Negre, similar celui pescuit în ocean şi care se livreaza în condiţiile de calitate prevăzute în Decretul prezidential nr. 198/1980 privind preţurile cu amănuntul şi de producţie la peştele oceanic şi marin, se va desface la preţul cu amănuntul prevăzut în anexa nr. 2 la acelaşi decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-------