DECRET nr. 180 din 2 iunie 1980privind aprobarea infiintarii unor asociaţii economice cooperatiste şi de stat
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 44 din 6 iunie 1980    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă, pe baza actelor constitutive, înfiinţarea, începînd cu data de 1 iunie 1980, a următoarelor asociaţii: a) Asociaţia economică cooperatista şi de stat Saveni, cu sediul în oraşul Saveni, judeţul Botosani; b) Asociaţia economică cooperatista şi de stat Botosani, cu sediul în municipiul Botosani, judeţul Botosani.Asociaţiile au ca obiect de activitate producerea de legume în solarii şi sînt subordonate Direcţiei generale pentru agricultura şi industria alimentara a judeţului Botosani - Trustul horticulturii.  +  Articolul 2Asociaţiile înfiinţate potrivit art. 1 funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit dispoziţiilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi prevederilor Statutului cooperării şi asocierii cooperativelor agricole de producţie cu unităţi de stat sau ale cooperaţiei de consum, aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 346/1977.  +  Articolul 3Unităţile care se asociaza şi fondul social al asociaţiilor care se înfiinţează sînt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Asociaţiile economice cooperatiste şi de stat Saveni şi Botosani se încadrează în gradul IV de organizare şi au ponderea personalului TESA de cel mult 5% din total personal. Subunitatile acestor asociaţii se încadrează în gradele prevăzute în anexa nr. 2*).  +  Articolul 5Finanţarea investiţiilor se face potrivit metodologiei stabilite pentru unităţile de stat şi se asigura din fondurile de dezvoltare economică ale unităţii de stat, asociaţiilor economice prevăzute la art. 1 şi cooperativelor agricole de producţie asociate şi, în completare, din credite bancare ce se vor acorda în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 6Dezvoltarea capacităţilor de producţie la aceste asociaţii se va face în limita prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.-------------- Notă *) Anexele se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 (Extras)Unităţile care se asociaza şi fondul social*) al asociaţiilor care se înfiinţează--------------------------------------------------------------------           Unităţile care se asociaza--------------------------------------------------------------------       I. Asociaţia economică cooperatista şi de stat Saveni 1. Întreprinderea judeteana pentru legume şi fructe, cu sediul în    municipiul Botosani 2. C.A.P. - Saveni, cu sediul în oraşul Saveni 3. C.A.P. Sarbi, cu sediul în comuna Vlasinesti.      II. Asociaţia economică cooperatista şi de stat Botosani 1. Întreprinderea judeteana pentru legume şi fructe, cu sediul în     municipiul Botosani 2. C.A.P. - Botosani, cu sediul în municipiul Botosani 3. C.A.P. - Costesti, cu sediul în comuna Rachiti.----------------    *) Se comunică instituţiilor interesate---------------------------------------------------------------------------