RECTIFICARE nr. 3.419 din 24 martie 2015referitoare la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.419/2015
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019    La Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.419/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Sincron“ din municipiul București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 10 aprilie 2015, se face următoarea rectificare:– la art. 1, în loc de: „... sectorul 2...“ se va citi: „... sectorul 3...“.----