DECRET nr. 261 din 21 octombrie 1980privind stabilirea preţurilor de achiziţie, de producţie şi de livrare la fructele de padure şi ciupercile comestibile, din flora spontana
EMITENT
  • PREŞEDINTELE R.S.R.
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 93 din 29 octombrie 1980    Preşedintele Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Preţurile de achiziţie la fructele de padure şi ciupercile comestibile, din flora spontana, se majorează în medie cu 20%.  +  Articolul 2Limitele maxime de preţuri de achiziţie la fructele de padure şi ciupercile comestibile, din flora spontana, sînt cele prevăzute în anexa la prezentul decret prezidential.Lista anexa nr. 14, poziţiile 31-33, la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 414/1974 privind stabilirea limitelor maxime de preţuri şi tarife pentru grupele şi subgrupele de produse şi servicii care constituie nomenclatura ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 26 aprilie 1974, se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 3Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, va stabili preţurile de achiziţie plafon, pe specii de fructe de padure şi ciuperci comestibile, din flora spontana, în cadrul limitelor maxime de preţuri şi cu respectarea procentului mediu de majorare prevăzut la art. 1.  +  Articolul 4Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt autorizate sa stabilească preţurile efective de achiziţie, în limita preţurilor plafon, la propunerea inspectoratelor silvice judeţene, în funcţie de condiţiile locale de producţie.  +  Articolul 5Pe baza noilor preţuri de achiziţie plafon, Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, va stabili preţurile de producţie şi de livrare la fructele de padure şi ciupercile comestibile, din flora spontana.  +  Articolul 6Limitele maxime de preţuri de achiziţie la fructele de padure şi ciupercile comestibile, din flora spontana, prevăzute în anexa, intră în vigoare la data publicării prezentului decret în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.  +  Articolul 7Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii va lua măsuri pentru creşterea eficientei economice la fructele de padure şi ciupercile comestibile, din flora spontana, prin majorarea livrărilor de fructe sub forma proaspăta, îmbunătăţirea structurii sortimentelor şi a formelor de prezentare a acestora.  +  Articolul 8În vederea creşterii producţiei, Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii va lua măsuri de protejare a suprafeţelor cu fructe de padure şi ciuperci comestibile, prin excluderea acestora de la pasunat în perioada de fructificatie pînă la recoltare, de efectuare a lucrărilor de întreţinere a semanaturilor şi plantaţiilor ţinere după recoltarea fructelor, de ocrotire a ciupercilor batrane pentru înmulţirea prin spori.  +  Articolul 9Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1008/1974 privind stabilirea limitelor maxime de preţuri de achiziţie la fructe de padure şi ciuperci comestibile din flora spontana; preţurile de producţie şi de livrare la fructe de padure şi ciuperci comestibile din flora spontana, stabilite prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 581/1974 privind reasezarea preţurilor de producţie şi de livrare la produsele din ramurile silviculturii, exploatării şi industrializarii lemnului, precum şi preţurilor de achiziţie pentru fructe în stare proaspăta, prevăzute la poziţiile 171, 175, 177 şi 178 din anexa nr. 2 la Decretul prezidential nr. 82/1980 privind stabilirea preţurilor de contractare, de achiziţie, de producţie şi de livrare la plantele medicinale şi aromatice, a preţurilor de producţie şi de livrare la uleiurile eterice şi a preţurilor de producţie la unele medicamente şi produse cosmetice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 23 aprilie 1980, se abroga.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 cuprinzînd limitele maxime de preţuri de achiziţie la fructele de padure şi ciupercile comestibile, din flora spontana_____________________________________________________________   Nr. Denumirea grupei Limita maxima de preţ  de cod sau subgrupei de achiziţie                                           - lei/kg -_____________________________________________________________193.100 Fructe de padure 13,00193.780193.800 Ciuperci proaspete de padure 14,00193.870 Ciuperci uscate de padure 210,00_____________________________________________________________-------