DECRET nr. 309 din 30 august 1982privind stabilirea preţurilor de producţie, de contractare şi de achiziţie la animalele de tracţiune
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 75 din 31 august 1982    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pentru animalele de tracţiune, cumpărate de unităţile socialiste de la unităţile de stat, cooperatiste sau de la gospodăriile populaţiei, se stabilesc următoarele preţuri de producţie, de contractare şi de achiziţie:                                            lei/animal             Cai- categoria grea (peste 500 kg) 17.000- categoria intermediara (401-500 kg) 14.000- categoria uşoară (300-400 kg) 12.000             Iepe- categoria grea (peste 500 kg) 19.000- categoria intermediara (401-500 kg) 17.000- categoria uşoară (300-400 kg) 14.000             Boi- categoria grea (peste 500 kg) 14.000- categoria intermediara (401-500 kg) 13.000- categoria uşoară (300-400 kg) 11.000            Magari- preţ plafon 7.000            Catîri- preţ plafon 10.000Pentru unităţile agricole de stat, prevederile de la alineatul precedent se referă la tineretul cabalin şi bovin, netrecut la turma de baza.Se autorizeaza Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ca pentru magari şi catîri sa stabilească, în cadrul plafoanelor de mai sus, preţuri de producţie, de contractare şi de achiziţie, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.Preţurile de producţie şi de contractare se înţeleg loco producător, încărcat în mijlocul de transport, iar preţurile de achiziţie, loco producător, centrul de achiziţie, tîrguri sau oboare.  +  Articolul 2Preţurile prevăzute în prezentul decret se aplică de la vîrsta minimă de 3 ani şi greutatea minima a categoriei.În cazul livrării unor animale cu forta de tracţiune diminuată sau care prezintă tare de exterior, preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie se diminuează cu procentele prevăzute în Normele de baza privind condiţiile de calitate pentru cumpărări de animale de tracţiune, prevăzute în anexa la prezentul decret.  +  Articolul 3Livrarea animalelor se va face numai pe bază de certificat sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de stat al circumscripţiei pe raza căreia domiciliază vînzătorul sau unitatea beneficiara, prin care să se ateste ca animalele sînt sanatoase, nu au simptome de boli infecto-contagioase sau afecţiuni acute şi cronice.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 NORME DE BAZA privind condiţiile de calitate pentru cumpărări de animale de tracţiuneI. Pentru cumpărări de cai şi iepe1. Vîrsta minimă de cumpărare este de 3 ani; de la 8-10 ani, preţurile se vor reduce cu 10%, iar peste 10 ani, cu 20% .2. Animalele vor avea exteriorul şi conformatia corporală corespunzătoare pentru tracţiune.Tarele exterioare, în special la membre, vor influenţa preţurile stabilite pentru animalele care corespund din punct de vedere al tractiunii, reducîndu-se, după gravitatea acestor tare, cu 5-10% .3. Animalele să fie sanatoase şi sa nu aibă simptome de boli infecto-contagioase, afecţiuni acute şi cronice, boli de uzura, sa nu prezinte vicii redebitorii (ascunse) şi să fie invatate la ham.Starea sanitară trebuie să fie atestata prin certificatul eliberat de medicul veterinar de stat al circumscripţiei pe raza căreia domiciliază vînzătorul sau îşi are sediul unitatea beneficiara, care va stabili şi procentul de reducere a preţului pentru tarele pe care le are animalul de tracţiune, în limitele procentelor prevăzute la pct. 2.II. Pentru cumpărări de boi1. Vîrsta minimă de cumpărare este de 3 ani; de la 6-10 ani, preţurile se vor reduce cu 10% iar peste 10 ani, cu 20% .2. Animalele să fie sanatoase, sa nu aibă simptome de boli infecto-contagioase, afecţiuni acute şi cronice, boli de uzura, sa nu prezinte vicii redebitorii (ascunse) şi să fie invatate la jug.3. Starea sanitară a animalelor trebuie să fie atestata prin certificatul eliberat de medicul veterinar de stat al circumscripţiei pe raza căreia domiciliază vînzătorul sau îşi are sediul unitatea beneficiara.III. Pentru cumpărări de magari şi catîri1. Vîrsta minimă de cumpărare este de 3 ani; de la 6-10 ani, preţurile se vor reduce cu 10%, iar peste 10 ani, cu 20% .2. Animalele vor avea exteriorul şi conformatia corporală corespunzătoare pentru tracţiune.Tarele exterioare, în special la membre, vor influenţa preţurile stabilite pentru animalele care corespund din punct de vedere al tractiunii, reducîndu-se, după gravitatea acestor tare, cu 5-10% .3. Animalele să fie sanatoase şi sa nu aibă simptome de boli infecto-contagioase, afecţiuni acute şi cronice, boli de uzura, sa nu prezinte vicii redebitorii (ascunse) şi să fie invatate la ham.Starea sanitară trebuie să fie atestata prin certificatul eliberat de medicul veterinar de stat al circumscripţiei pe raza căreia domiciliază vînzătorul sau îşi are sediul unitatea beneficiara, care va stabili şi procentul de reducere a preţului pentru tarele pe care le are animalul de tracţiune, în limitele procentelor prevăzute la pct. 2.-------------