DECRET nr. 296 din 9 august 1983privind stabilirea tarifelor pentru transporturile de produse cu mijloace de tracţiune animala
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 61 din 10 august 1983    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :  +  Articolul 1Pentru transporturile cu mijloace de tracţiune animala, proprietate socialistă sau a persoanelor fizice, efectuate pe drumurile publice, se stabilesc următoarele tarife:- 5 lei/tona km pentru transporturile prestate unităţilor socialiste;- 7 lei/tona km pentru transporturile prestate populaţiei.Pentru transporturile de material lemnos pe drumurile publice greutatea se va determina pe baza coeficienţilor din anexa.  +  Articolul 2În situaţii deosebite, în care nu se poate asigura folosirea integrală a capacităţii şi vitezei normale de lucru a atelajelor, pentru transporturile de produse cu densitate mica, transport de persoane, transporturi în zone fără drumuri amenajate, efectuate pentru populaţie, se stabilesc următoarele tarife pentru o zi de lucru de 10 ore:- 175 lei/zi pentru un atelaj cu 2 tragatori şi- 150 lei/zi pentru un atelaj cu 1 tragator.Pentru transporturile a căror durata este sub o zi se aplică tariful de 17,50 lei/ora pentru un atelaj cu 2 tragatori şi 15,00 lei/ora pentru un atelaj cu un tragator.  +  Articolul 3Tarifele prevăzute la art 1 şi 2 sînt maxime; în limita acestora, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot stabili tarife mai mici, ţinînd seama de condiţiile locale de transport.  +  Articolul 4Tarifele pentru transportul cu tracţiune animala cuprind şi retributia conducătorului mijlocului de transport.  +  Articolul 5Pentru sumele realizate din transporturile cu tracţiune animala, cărăuşii persoane fizice datorează un impozit pe venit echivalent cu impozitul pe retribuţii şi contribuţii pentru asigurări sociale plătite de unităţile socialiste pentru cărăuşii proprii, potrivit normelor date de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentului decret se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 198/1955 privind stabilirea tarifelor pentru prestaţiuni executate de Întreprinderile de transport cu mijloace de transport cu tracţiune animala şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2213/1955 privind stabilirea tarifelor de tras şi transport cu animale şi cu mijloace de tracţiune animala, pe drumuri, şosele şi în interiorul comunelor şi al oraşelor, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2144/1956 şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1048/1962, cu excepţia tarifelor pentru scosul şi apropiatul lemnului din păduri, precum şi orice alte dispoziţii contrarii.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 COEFICIENŢII de transformare a materialului lemnos transportat cu mijloace de tracţiune animala1 mc foioase tari, verzi = 1 tona1 mc foioase tari, uscate = 0,800 tone1 mc foioase sau rasinoase moi, verzi = 0,750 tone1 mc rasinoase sau foioase moi, uscate = 0,600 tone1 m st. lemn de foc esenta tare = 0,465 tone1 m st. lemn de foc esenta moale = 320 tone-------------