DECRET nr. 229 din 17 august 1982privind stabilirea preţurilor de livrare la purceii destinaţi creşterii şi ingrasarii
EMITENT
  • PREŞEDINTELE R.S.R.
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 73 din 19 august 1982    Preşedintele Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Preţurile de livrare pentru purceii vanduti de unităţile agricole de stat, cooperatiste, alte unităţi de stat şi organizaţii obşteşti către gospodăriile populaţiei sau a altor unităţi neagricole, în vederea creşterii şi ingrasarii, se stabilesc astfel:    Greutatea -lei/buc.-    10 kg 250    15 kg 350    20 kg 420Pentru purceii livraţi la alte greutăţi decât cele prevăzute la alin. 1, preţurile de livrare se vor forma din preţul pe bucata al greutatii inferioare luat ca baza, la care se adauga valoarea diferenţei de greutate, şi 14 lei/kg pentru greutatile de peste 15 kg şi, respectiv, 20 kg/buc.Preţurile prevăzute la alin. 1 şi 2 se înţeleg în condiţia de livrarea loco furnizor, încărcat în mijlocul de transport.  +  Articolul 2În cazul cînd vînzarea purceilor către gospodăriile populaţiei sau alte unităţi neagricole se face prin unităţile de industrializare a carnii, la preţurile prevăzute la art. 1, se va calcula cu adaos fix de 3% pentru operaţiunile de preluare, transport şi furajare a purceilor pînă în comuna de reşedinţa a beneficiarilor.  +  Articolul 3Purceii vanduti de unităţile prevăzute la art. 1 şi 2 către gospodăriile populaţiei trebuie să fie sanatosi şi dezvoltati corespunzător vârstei, de stat care trebuie să consemneze, de asemenea, şi operaţiunile imuno-profilactice efectuate.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga Decretul prezidential nr. 224/1974 privind Hotărîrea Consiliului de Miniştrii nr. 414/1974 privind stabilirea limitelor maxime de preţuri şi tarife pentru grupele şi subgrupele de produse şi servicii care constituie nomenclatura ministerelor, celorlalte consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-----------