DECRET nr. 140 din 6 aprilie 1982privind aprobarea proiectelor tip pentru construcţii de locuinţe
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 38 din 9 aprilie 1982



    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul UNICSe aprobă proiectele tip de construcţii de locuinţe prevăzute în anexa*) la prezentul decret.Nomenclatorul proiectelor tip pentru construcţii de locuinţe din anexa nr. 1 la Decretul nr. 418/1980 privind tipizarea construcţiilor, tehnologiilor, precum şi a materialelor şi elementelor pentru construcţii şi instalaţii, se înlocuieşte cu nomenclatorul prevăzut în anexa la prezentul decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România____________ Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.____________