DECRET nr. 201 din 16 iunie 1983privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare pe metru linear, metru patrat sau pe bucata în vederea stimulării reducerii consumului de materii prime şi materiale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 41 din 18 iunie 1983    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1În vederea satisfacerii mai bune a cerinţelor economiei naţionale privind necesarul de materii prime şi materiale şi pentru sporirea eficientei economice, ministerele, celelalte organe centrale şi locale, care au în subordine unităţi producătoare, vor lua măsuri pentru reducerea consumului de materii prime şi materiale pe produs şi pentru realizarea de produse cu efect util sporit din cantităţile de materiale planificate.  +  Articolul 2La produsele care fac parte din grupele de produse prevăzute în anexa la prezentul decret, ministerele, celelalte organe centrale şi locale producătoare vor stabili, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, preţuri de producţie şi de livrare pe metru linear, metru patrat sau pe bucata, care să stimuleze reducerea consumului de materii prime şi materiale.  +  Articolul 3La stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare în noile unităţi de măsura prevăzute la art. 2 se va ţine seama de următoarele criterii: a) menţinerea actualului nivel general al preţurilor; b) stimularea producătorilor în fabricarea de produse cu dimensiuni şi tolerante care să conducă la realizarea de produse cu efect util sporit din aceeaşi cantitate de material; c) cointeresarea beneficiarilor în utilizarea de materiale la dimensiuni şi tolerante care să permită fabricarea de produse finite cu parametri tehnico-funcţionali egali sau imbunătăţiţi dintr-o cantitate mai mica de materiale şi cu costuri mai reduse.  +  Articolul 4Noile preţuri de producţie şi de livrare stabilite potrivit prevederilor art. 2 şi 3 vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului decret.  +  Articolul 5Pînă la data de 30 septembrie 1983, Comitetul de Stat pentru Preţuri, Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor analiza, împreună cu ministerele producătoare, rezultatele aplicării preţurilor în noile unităţi de măsura şi vor prezenta eventuale propuneri de imbunatatire a sistemului de preţuri aprobat şi de extindere şi la alte produse a preţurilor pe noile unităţi de măsura.  +  Articolul 6Ministerele producătoare vor lua măsuri pentru realizarea produselor în structura corespunzătoare preţurilor stabilite în noile unităţi de măsura, astfel încît să se asigure livrarea tuturor sortimentelor solicitate de beneficiari.  +  Articolul 7La produsele care au preţuri stabilite în noile unităţi de măsura ministerele producătoare vor lua măsuri pentru reexaminarea consumurilor de materiale în vederea reducerii acestora.  +  Articolul 8În vederea asigurării condiţiilor pentru un control riguros, gestionarea materialelor şi produselor se va face în unităţile de măsura utilizate la data prezentului decret, urmînd ca în factura să se înscrie ambele unităţi de măsura, iar decontarea livrărilor către beneficiarii din ţara să se facă pe baza preţurilor stabilite pe noile unităţi de măsura.Pentru produsele destinate exportului, livrările se vor face în unităţile de măsura convenite prin contractele încheiate cu partenerul extern.  +  Articolul 9Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale producătoare vor lua măsuri pentru reexaminarea standardelor şi celorlalte acte de calitate la produsele la care actualele norme pentru condiţii tehnice de calitate şi dimensionale nu stimuleaza reducerea consumului de materiale pe unitatea de produs şi va elabora propuneri privind modificările necesare, în termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexă                                   LISTAgrupelor de produse la care se vor stabili preţuri pe metru linear, metru patrat sau bucata------------------------------------------------------------------------------            Ministerul Unitatea de măsura înNr -------------- care se va stabilicrt. Grupa de produse preţul ------------------------------------------------------------------------------A. Ministerul Industriei Metalurgice 1. Profile grele laminate la cald m 2. Profile mijlocii şi uşoare laminate la cald m 3. Bare laminate din oţel de scule m 4. Table şi benzi groase şi mijlocii din oţel, laminate la cald mp 5. Table subtiri şi benzi din oţel, laminate la cald mp 6. Table şi benzi din oţel laminate la rece mp 7. Table şi benzi zincate mp 8. Table şi benzi plumbuite mp 9. Table şi benzi cositorite mp10. Ţevi din aluminiu pentru irigaţii mB. Ministerul Industriei Chimice11. Folii din pvc plastifiate mp12. Folii din polietilena de mica densitate, de uz general mp13. Folii din polietilena de mica densitate, pentru solarii mp14. Folii din polietilena de mare densitate mp15. Saci industriali din polietilena de mica densitate buc. 16. Saci subtiri din polietilena de mica densitate buc.17. Benzi de transport din cauciuc mpC. Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materiale de Construcţii18. Hîrtii mp19. Cartoane şi mucavale mp20. Cherestele mp21. Placaje din lemn şi p.f.l. mp22. Pungi din hirtie buc.------------------------------------------------------------------------------NOTĂ:Preţurile se stabilesc pe noile unităţi de măsura prevăzute în coloana nr. 2 pentru toate sortotipodimensiunile din grupele de produse din coloana nr. 1.--------------