DECRET nr. 153 din 9 aprilie 1982privind majorarea preţurilor cu amănuntul la ciment, var şi ipsos precum şi la unele materiale de construcţii destinate fondului pieţei
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 40 din 12 aprilie 1982    Coniliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteza:  +  Articolul 1Preţurile cu amănuntul la ciment, var şi ipsos se majorează după cum urmează:lei/tona------------ ciment în saci - exclusiv cimenturile colorate 2.500- var bulgari pentru construcţii 1.200- ipsos pentru construcţii, calitatea I 1.500Preţurile cu amănuntul la celelalte sortimente de ciment, var şi ipsos, precum şi la materialele de construcţii fabricate pe bază de ciment, se majorează cu procentele prevăzute în anexa*) la prezentul decret.Preţurile cu amănuntul la sortimentele prevăzute la alineatul precedent se stabilesc de Ministerul Comerţului Interior, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care desfac către populaţie aceste produse.  +  Articolul 2Preţurile cu amănuntul stabilite potrivit art. 1, se vor aplica şi la prestaţiile şi reparaţiile în construcţii executate pentru populaţie.  +  Articolul 3Limitele maxime de preţuri cu amănuntul pe grupe şi subgrupe de produse, aprobate potrivit legii, se modifica corespunzător noilor preţuri stabilite conform prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 4Preţurile stabilite potrivit prezentului decret se aplică începînd cu data de 12 aprilie 1982.Pe aceeaşi dată îşi încetează aplicarea preţurile şi limitele maxime de preţuri, stabilite prin dispoziţii legale anterioare, la produsele ce fac obiectul prezentului decret, precum şi orice alte dispoziţii contrare.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România__________ Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.-------------