ORDIN nr. 1.315 din 28 august 2019pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.718/2004
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 29 august 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 10.949/2019 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 170 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.718/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 și 233 bis din 21 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În cuprinsul introducerii, la „Serviciile de nefrologie din România“ litera C, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Centre de hemodializă, ambulatorii sau intraspitalicești, care pot fi:– Centre de hemodializă (cel puțin 6 posturi de hemodializă)– Stații de hemodializă (sub 6 posturi de hemodializă).2. La articolul 20 „Condiții de pregătire a personalului unităților de dializă“, litera a. va avea următorul cuprins:a. Medicii - specializare în nefrologie. În centrele de dializă din zonele cu deficit de personal, pentru supravegherea ședințelor de dializă, pot fi angajați, pe perioadă determinată, și medici în specialitatea medicină internă, ATI sau medicină de urgență, dar fără a putea realiza modificarea prescripțiilor parametrilor de dializă. Pentru unitățile de dializă pediatrică: medic în specialitatea pediatrie cu atestat de studii complementare/supraspecializare în nefrologie și/sau competență în dializă sau medici în specialitatea nefrologie cu studii complementare în pediatrie sau medici în specialitatea nefrologie pediatrică.3. În anexa nr. 3, la litera B) „Atribuțiile personalului“, punctul 1. „Medicul șef (coordonator) al unității de dializă“, partea introductivă va avea următorul cuprins:1. Medicul șef (coordonator) al unității de dializă În Centrul de dializă care are în tratament mai mult de 30 de bolnavi, activitatea este coordonată de un medic șef coordonator. Pot deveni medici șefi (coordonatori) medici în specialitatea nefrologie, cu o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani. Medicii șefi (coordonatori) pot coordona o singură unitate de dializă din sectorul public sau privat.4. În anexa nr. 8, la litera G) „Investigații minime obligatorii pentru bolnavii dializați stabili (după primele 3 luni de tratament)“, în tabelul „Investigația/Examenul interval (zile)“, punctele 1, 2, 20, 21, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49 vor avea următorul cuprins:
  1. Hb30
  2. Ht30
  ..............................................................................................
  20. RA/Bicarbonat30
  21. Fier seric90
  ..............................................................................................
  38. Ag. HBSla admiterea în unitate, apoi la 180 zile (numai la cei seronegativi sau vaccinați fără titru protector)
  39. Ac anti-HBsla admiterea în unitate, apoi anual dacă pacientul a fost vaccinat
  40. Ac anti-VHCla admiterea în unitate, apoi la 180 zile
  41. Ac-anti-HIVla admiterea în unitate și la 360 zile numai la cei seronegativi
  ..............................................................................................
  47. Exudat nazal180
  48. Exudat faringian180
  49. EKG180.
   +  Articolul IIAsistenții medicali sunt obligați să obțină atestarea în hemodializă și dializă peritoneală, prevăzută la art. 20 lit. c din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare, în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat
  București, 28 august 2019.Nr. 1.315.