ORDIN nr. 884/2.694/1.142/2019privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea EUROTEST - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 884 din 16 iulie 2019
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.694 din 7 august 2019
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.142 din 26 iulie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 12 august 2019  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările si completările ulterioare,ministrul economiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea EUROTEST - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Viceprim-ministru, interimar, ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
   +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEISocietatea EUROTEST - S.A.Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, BucureștiCod unic de înregistrare: 360557
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
  ------