HOTĂRÂRE nr. 580 din 8 august 2019pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 12 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Costin Mihalache
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 august 2019.Nr. 580.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007)
  Componența Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
  1.PreședinteSecretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, coordonator al Departamentului de buget
  2.VicepreședinteSecretar de stat în cadrul Ministerului Economiei
  3.VicepreședintePreședintele Băncii de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A.
  4.MembruSecretarul general al Guvernului
  5.MembruȘeful Cancelariei Prim-Ministrului
  6.MembruReprezentant al Ministerului Finanțelor Publice
  7.MembruReprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  8.MembruReprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  9.MembruReprezentant al Ministerului Transporturilor
  10.MembruReprezentant al Ministerului Fondurilor Europene
  11.MembruReprezentant al Ministerului Apelor și Pădurilor
  12.MembruReprezentant al Secretariatului General al Guvernului
  13.MembruReprezentant al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
  14.MembruReprezentant al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  15.MembruReprezentant al Secretariatului General al Guvernului
  -------