ORDIN nr. 1.469 din 21 noiembrie 2018pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 22 noiembrie 2018    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 13.999/2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/ comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prețurile medicamentelor de uz uman cuprinse în Catalogul public sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2020.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 21 noiembrie 2018.Nr. 1.469.  +  ANEXĂANEXAprivind prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care potfi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciilecu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele deasigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiuluiBucurești sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public