ORDIN nr. 2.023/172/2019pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.023 din 12 aprilie 2019
 • COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ Nr. 172 din 9 aprilie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 16 aprilie 2019  În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice și președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
   +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituireaunor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificareași completarea unor acte normative și prorogarea unor termene