HOTĂRÂRE nr. 559 din 31 iulie 2019privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 5 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezentul articol stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, care cuprinde și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2019) 2.249 final din 27 martie 2019 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pe perioada 1 august 2019-31 iulie 2020, și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2018) 1.762 final, așa cum este prevăzut în anexele nr. 1-3.(2) Pentru anul școlar 2019-2020 se alocă suma de 540.474 mii lei pentru Programul pentru școli al României.(3) Suma prevăzută la alin. (2) pentru anul școlar 2019-2020 se utilizează după cum urmează:a) 79.181 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe și legume și 38.402 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 1;b) 196.435 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și 38.402 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 2;c) 188.054 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație, conform anexei nr. 3, exclusiv de la bugetul de stat.(4) Pentru anul școlar 2019-2020, potrivit repartizărilor orientative ale ajutorului financiar FEGA pentru fiecare stat membru prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2019) 2.249 final, suma este de 6.866.848 euro pentru acordarea gratuită de fructe și legume și derularea măsurilor educative aferente și de 10.815.474 euro pentru acordarea gratuită de lapte și produse lactate și derularea măsurilor educative aferente.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligația informării Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate, în special cu privire la desfășurarea orei de educație pentru sănătate ca materie opțională. În acest caz, toți preșcolarii din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore autorizate/acreditate și particulare acreditate și toți elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular care beneficiază de acordarea gratuită de fructe și legume proaspete și lapte și produse lactate în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev beneficiază de această măsură, iar autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, menționează numărul instituțiilor de învățământ beneficiare și numărul de preșcolari și elevi participanți.2. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru anul școlar 2019-2020, Programul pentru școli al României nu prevede acordarea de ajutor financiar din FEGA pentru costurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei.3. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^1În instituțiile de învățământ în care se distribuie produse conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei, trebuie să existe permanent un afiș, în conformitate cu cerințele minime prevăzute în anexa la acest regulament, care se amplasează într-un loc în care este clar vizibil, la intrarea principală a instituției de învățământ participante.4. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.5. La anexa nr. 2 „Produsele care pot fi degustate cu ocazia măsurilor educative“, literele A și B se modifică și vor avea următorul cuprins:A. Fructe și legumeFructele și legumele destinate degustării trebuie să fie însoțite de certificate de conformitate și trebuie să respecte toate caracteristicile specifice fructelor și legumelor distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.Se pot degusta orice fructe și/sau legume prevăzute în anexa nr. I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, sub formă proaspătă sau preparate ca salate și/sau sucuri proaspete, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sare, oțet și ulei.În cazul degustării de sucuri proaspete, acestea trebuie combinate cu apă și consumate imediat, pe parcursul a 10-15 minute de la preparare.Fructele și legumele destinate degustării trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin.B. Lapte și produse lactateLaptele și produsele lactate destinate degustării trebuie să fie însoțite de fișele tehnice specifice fiecărui produs lactat degustat și să respecte toate caracteristicile specifice produselor lactate. Se poate degusta orice produs prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. b) și alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul afacerilor externe,
  Ramona-Nicole Mănescu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  București, 31 iulie 2019.Nr. 559.  +  Anexa nr. 1
  Sume pentru acordarea gratuită de fructe și legume proaspete
  și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2019-2020
  - mii lei -
  JudețNumăr total preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazialDistribuția fructelor și legumelorTotal distribuțieTotal măsuri educative 2020
  Semestrul I 9 septembrie-20 decembrie 2019Semestrul II 13 ianuarie-12 iunie 2020
  Alba31.4515427551.297629
  Arad40.3456959681.663807
  Argeș57.2169871.3732.3601.144
  Bacău63.7951.1001.5312.6311.276
  Bihor57.8909981.3892.3871.158
  Bistrița-Năsăud31.8855497651.314638
  Botoșani45.1917801.0851.865904
  Brașov55.7689601.3382.2981.115
  Brăila28.1054856751.160562
  Buzău43.1127431.0351.778862
  Caraș-Severin24.040414577991481
  Călărași30.7315297381.267615
  Cluj57.9871.0001.3922.3921.160
  Constanța70.0531.2071.6812.8881.401
  Covasna23.126398555953463
  Dâmbovița47.6648221.1441.966953
  Dolj57.9969991.3922.3911.160
  Galați49.2598501.1822.032985
  Giurgiu26.5624576371.094531
  Gorj31.6435467591.305633
  Harghita33.8975848141.398678
  Hunedoara33.0285707931.363661
  Ialomița26.5394576371.094531
  Iași87.0051.5002.0883.5881.740
  Ilfov38.2726599191.578765
  Maramureș45.2797801.0871.867906
  Mehedinți22.204383533916444
  Mureș57.4249891.3782.3671.148
  Neamț46.8358081.1241.932937
  Olt37.1856418921.533744
  Prahova70.4621.2161.6912.9071.409
  Satu Mare33.5425788051.383671
  Sălaj24.2564185821.000485
  Sibiu40.9627069831.689819
  Suceava77.6511.3371.8643.2011.553
  Teleorman28.6804946881.182574
  Timiș58.5121.0091.4042.4131.170
  Tulcea20.259349486835405
  Vaslui44.0697601.0581.818881
  Vâlcea32.1595557721.327643
  Vrancea34.1995898211.410684
  Municipiul București153.8242.6563.6926.3483.077
  TOTAL1.920.06233.09946.08279.18138.402
   +  Anexa nr. 2
  Sume pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf
  și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2019-2020
  - mii lei -
  JudețNumăr total preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazialDistribuția de lapte și produse lactateTotal distribuțieTotal măsuri educative 2020
  Semestrul I 9 septembrie-20 decembrie 2019Semestrul II 13 ianuarie-12 iunie 2020
  Alba31.4511.1931.6612.854629
  Arad40.3452.5483.5506.098807
  Argeș57.2163.6185.0358.6531.144
  Bacău63.7952.4203.3685.7881.276
  Bihor57.8902.1963.0575.2531.158
  Bistrița-Năsăud31.8851.2081.6842.892638
  Botoșani45.1911.7152.3864.101904
  Brașov55.7682.1122.9455.0571.115
  Brăila28.1051.0671.4842.551562
  Buzău43.1121.6352.2763.911862
  Caraș-Severin24.0409111.2692.180481
  Călărași30.7311.1641.6232.787615
  Cluj57.9873.6655.1038.7681.160
  Constanța70.0532.6553.6996.3541.401
  Covasna23.1268761.2212.097463
  Dâmbovița47.6643.0134.1947.207953
  Dolj57.9962.1973.0625.2591.160
  Galați49.2591.8702.6014.471985
  Giurgiu26.5621.6762.3374.013531
  Gorj31.6431.2011.6712.872633
  Harghita33.8971.2851.7903.075678
  Hunedoara33.0281.2541.7442.998661
  Ialomița26.5391.6752.3354.010531
  Iași87.0053.3004.5947.8941.740
  Ilfov38.2721.4492.0213.470765
  Maramureș45.2791.7172.3914.108906
  Mehedinți22.2048421.1722.014444
  Mureș57.4242.1763.0325.2081.148
  Neamț46.8351.7772.4734.250937
  Olt37.1851.4101.9633.373744
  Prahova70.4622.6743.7206.3941.409
  Satu Mare33.5421.2721.7713.043671
  Sălaj24.2569191.2812.200485
  Sibiu40.9621.5532.1633.716819
  Suceava77.6512.9414.1007.0411.553
  Teleorman28.6801.0871.5142.601574
  Timiș58.5123.6995.1498.8481.170
  Tulcea20.2597681.0701.838405
  Vaslui44.0691.6732.3274.000881
  Vâlcea32.1591.2211.6982.919643
  Vrancea34.1991.2961.8063.102684
  Municipiul București153.8247.1859.98217.1673.077
  TOTAL1.920.06282.113114.322196.43538.402
   +  Anexa nr. 3
  Sume pentru acordarea gratuită de produse de panificație în anul școlar 2019-2020
  - mii lei -
  JudețNumăr total preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazialDistribuția de produse de panificațieTotal distribuție
  Semestrul I 9 septembrie-20 decembrie 2019Semestrul II 13 ianuarie-12 iunie 2020
  Alba31.4511.2881.7933.081
  Arad40.3451.6512.3003.951
  Argeș57.2162.3433.2615.604
  Bacău63.7952.6133.6366.249
  Bihor57.8902.3703.3005.670
  Bistrița-Năsăud31.8851.3041.8173.121
  Botoșani45.1911.8522.5764.428
  Brașov55.7682.2803.1795.459
  Brăila28.1051.1521.6022.754
  Buzău43.1121.7652.4574.222
  Caraș-Severin24.0409841.3702.354
  Călărași30.7311.2571.7523.009
  Cluj57.9872.3743.3055.679
  Constanța70.0532.8663.9936.859
  Covasna23.1269461.3182.264
  Dâmbovița47.6641.9512.7174.668
  Dolj57.9962.3723.3065.678
  Galați49.2592.0182.8084.826
  Giurgiu26.5621.0861.5142.600
  Gorj31.6431.2961.8043.100
  Harghita33.8971.3881.9323.320
  Hunedoara33.0281.3541.8833.237
  Ialomița26.5391.0851.5132.598
  Iași87.0053.5634.9598.522
  Ilfov38.2721.5642.1823.746
  Maramureș45.2791.8532.5814.434
  Mehedinți22.2049091.2662.175
  Mureș57.4242.3493.2735.622
  Neamț46.8351.9182.6704.588
  Olt37.1851.5222.1203.642
  Prahova70.4622.8874.0166.903
  Satu Mare33.5421.3731.9123.285
  Sălaj24.2569921.3832.375
  Sibiu40.9621.6762.3354.011
  Suceava77.6513.1754.4267.601
  Teleorman28.6801.1741.6352.809
  Timiș58.5122.3963.3355.731
  Tulcea20.2598301.1551.985
  Vaslui44.0691.8062.5124.318
  Vâlcea32.1591.3181.8333.151
  Vrancea34.1991.3991.9493.348
  Municipiul București153.8246.3108.76715.077
  TOTAL1.920.06278.609109.445188.054
  ----