DECIZIE nr. 154 din 24 iulie 2019pentru încetarea mandatului unor membri din Consiliul de Programare Economică
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019  Având în vedere Adresa Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 3.903 din 12 iulie 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.391 din 12 iulie 2019,în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al art. 7 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează mandatul de membru în Consiliul de Programare Economică, numit prin Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 24 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele persoane:a) Cristian Socol - profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată;b) Andrei Tudorel - profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 24 iulie 2019.Nr. 154. -----