RECTIFICARE nr. 2.425 din 26 iunie 2019referitoare la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.425/2019
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 24 iulie 2019    La Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.425/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 3 iulie 2019, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 4, în cuprinsul alin. (8), în loc de: „...alin. (2) și (7)...“ se va citi: „...subpct. 20.2 alin. (2) și alin. (7)...“.----