ORDONANȚĂ nr. 28 din 30 ianuarie 2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. VI. 4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Persoanele cu afecțiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate în țară, pot fi trimise la tratament în străinătate.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), furnizorii de servicii medicale din România pot acorda serviciile medicale care nu sunt asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România pacienților cu afecțiuni deosebit de grave și pentru care există recomandarea efectuării tratamentului în străinătate. (la 12-08-2019, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul V din ORDONANȚA nr. 9 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 09 august 2019 )  +  Articolul 2Cheltuielile aferente tratamentului în străinătate și serviciilor medicale prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății. (la 12-08-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul V din ORDONANȚA nr. 9 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 09 august 2019 )  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, Ministerul Sănătății și Familiei va emite norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și familiei.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 30 ianuarie 2003.Nr. 28.-------------