ORDIN nr. 15 din 11 ianuarie 2006pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor și a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 3 februarie 2006  În baza prevederilor art. 48, 50, 53, 56 și 58 și ale art. 110 lit. b) și c) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare nr. 80/SB din 11 ianuarie 2006,ministrul mediului și gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor și Procedura de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și Administrația Națională "Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 1.241/2003 pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 19 februarie 2003, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului
  și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  București, 11 ianuarie 2006.Nr. 15.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor  +  Anexa nr. 2PROCEDURĂde modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor