RECTIFICARE nr. 619 din 27 iunie 2019referitoare la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 619/2019
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 17 iulie 2019    În cuprinsul Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 619/2019 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum și pentru prelungirea aplicării prevederilor acestuia și prorogarea unui termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 28 iunie 2019, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 34, în loc de: „... litera a) de la punctul 2 se abrogă.“ se va citi: „... litera b) de la punctul 2 se abrogă.“ ----