HOTĂRÂRE nr. 466 din 3 iulie 2019pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sebeș-Turda" - Lot 4, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 762/2015
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (8) și art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda“ - Lot 4, cu suma totală de 2,27 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM), articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.  +  Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda“ - Lot 4, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 7 octombrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Pozițiile nr. crt. 186, 213, 264, 357, 378, 619, 620, 645, 656, 666, 684, 690, 695, 733, 736, 757 și 766 se modifică în sensul actualizării elementelor de identificare și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul III(1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.(2) Suma prevăzută la art. I se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul IVMinisterul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 iulie 2019.Nr. 466.  +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică
  "Autostrada Sebeș-Turda" - Lot 4, situate pe raza localităților Mirăslău, Unirea din județul Alba,
  respectiv Moldovenești, Călărași și Mihai Viteazu din județul Cluj, proprietarii sau deținătorii acestora,
  precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.Poziție Hotărârea Guvernului nr. 762/2015JudețulU.A.T.Numele proprietaruluiTarlaParcelăCategoria de folosințăNr. cad./TopoCFSuprafață acte (mp)Suprafață de expropriat (mp)Intravilan/ExtravilanValoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010 (lei)
  1186AlbaUnireaBOCAN VICTOR42480/40/3A--1.500,00246,00extravilan282,90
  2213AlbaUnireaTATAR SILVIA42480/17/3A--1.900,00160,00extravilan184,00
  3264AlbaUnireaBELEA MARIA41472/1/2A--3.000,001.403,00extravilan1.613,45
  4357ClujMoldoveneștiCONSILIUL LOCAL MOLDOVENEȘTI67-A--2.900,00354,00extravilan109,92
  5378ClujMoldoveneștiCONSILIUL LOCAL MOLDOVENEȘTI67-A--12.240,00187,00extravilan58,06
  6619ClujMoldoveneștiS.C. TOTAL SERV - S.R.L., CREDIT EUROPE BANK ROMANIA - S.A.--Cc50654-30.000,00733,00intravilan11.707,17
  7620ClujMoldoveneștiS.C. TOTAL SERV - S.R.L., CREDIT EUROPE BANK ROMANIA - S.A.--Cc50654-30.000,00635,00intravilan10.630,89
  8645ClujCălărașiTURDEAN EMIL, TURDEAN HILDA--A50259-6.400,005.210,00extravilan1.617,71
  9656ClujCălărașiROTAR DAN VALENTIN, ROTAR ALINA GABRIELA, DUNCA DAN NICOLAE, DUNCA MARIA--A55 (50372)-5.700,001.979,00extravilan614,48
  10666ClujMihai ViteazuPAPP EVA MARGARETA43-A52755-84.000,0053.897,00extravilan16.735,02
  11684ClujMihai ViteazuSIMION VALERIA, TURDEAN MONICA, TURDEAN DANIEL43275A834 (51182)-53.581,0049.845,00extravilan15.476,87
  12690ClujMihai ViteazuCUTCAN ELENA HORTENSIA DOINA43357A--25.300,0010.692,00extravilan3.319,87
  13695ClujMihai ViteazuBAJKA OLIVER43362A51164-10.800,0010.146,00extravilan3.150,33
  14733ClujMihai ViteazuMOLDOVAN IOSIF VICENTIU43284A50487-2.074,002.071,00extravilan643,05
  15736ClujMihai ViteazuCADAR VASILE, CADAR NICOLAE, CADAR MARIA, FILIMON VICTORIA, HUDREA CLAUDIU, HUDREA DAN, OARGA VICTORIA43288A808-2.042,001.637,00extravilan508,29
  16757ClujMihai ViteazuVARGA C. MARIA4363A129-2.958,001.017,00extravilan315,78
  17766ClujMihai ViteazuCONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU43-A---174,00extravilan54,03
  ----