ORDIN nr. 156 din 27 decembrie 1999pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 23 martie 2000    Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,în temeiul art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei,având în vedere Nota Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare nr. 79.662 din 20 decembrie 1999,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va lua măsuri de instruire a personalului din cadrul direcţiilor sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara şi direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram Muresan  +  AnexăNORMA 27/12/1999