ORDONANTA nr. 16 din 19 august 1992privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 26 august 1992    În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992,în baza art. 42 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1În vederea obţinerii deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice publice sau private definite la art. 5 din Legea nr. 48/1992, se instituie taxele prevăzute în anexa, diferenţiate în funcţie de natura serviciului solicitat şi a actului eliberat.  +  Articolul 2Se autorizeaza Guvernul României sa modifice anual cuantumul taxelor, în limita indicilor de creştere a preţurilor şi tarifelor din economie.  +  Articolul 3Taxele instituite în vederea obţinerii deciziilor de autorizare constituie venit al bugetului de stat.  +  Articolul 4Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 20 august 1992. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilor,Andrei ChiricaMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian BerceaPreşedintele Consiliului Naţionalal Audiovizualului,Titus Raveica  +  Anexa 1 A. Autorizarea statiilor de radiodifuziune şi televiziune de mica putere A.1. Taxe C.N.A. Pentru radiodifuziune A.1.1. Taxa de înscriere la concurs pentru licenta 20.000 lei A.1.2. Taxa de licenţă iniţială 80.000 lei A.1.3. Taxa de autorizare 5.000 lei A.1.4. Taxa anuală de licenţă*) 40.000 lei Pentru televiziune A.1.5. Taxa de înscriere la concurs pentru licenta 50.000 lei A.1.6. Taxa de licenţă iniţială 100.000 lei A.1.7. Taxa de autorizare 5.000 lei A.1.8. Taxa anuală de licenţă*) 75.000 lei A.2. Taxe Ministerul Comunicaţiilor A.2.1. Taxe pentru aviz tehnic prealabil 20.000 lei A.2.2. Taxa pentru autorizaţie tehnica de funcţionare 50.000 lei B. Autorizarea comunicatiei audiovizuale distribuite prin cablu B.1. Taxe C.N.A. B.1.1. Taxa de înscriere pentru licenta 30.000 lei B.1.2. Taxa de licenţă iniţială 90.000 lei B.1.3. Taxa anuală de licenţă*) 80.000 lei B.2. Taxe Ministerul Comunicaţiilor B.2.1. Taxa pentru aviz tehnic prealabil 35.000 lei B.2.2. Taxa pentru decizie de autorizare 70.000 lei C. Autorizarea recepţiei cu instalaţii comunitare, a programelor audiovizuale transmise prin satelit C.1. Taxe Ministerul Comunicaţiilor C.1.1. Taxa pentru decizia de autorizare 30.000 lei OBSERVAŢII:- Taxele se vor plati pentru fiecare solicitare (recepţie comunitara, reţea cablu sau statie de mica putere).- Taxa anuală de licenţă*) nu se plăteşte pentru primul an de funcţionare.----------------------