ORDIN nr. 67/2.341/869/2019privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
EMITENT
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 67 din 16 mai 2019
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.341 din 6 iunie 2019
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 869 din 23 mai 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 11 iunie 2019  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul energiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Mergeani Nicea,
  secretar de stat
   +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ENERGIEISOCIETATEA MINPREST SERV - S.A.
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
  ----