ORDONANTA nr. 14 din 17 august 1992privind modificarea nivelului majorărilor de întîrziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 26 august 1992    În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Majorările de întîrziere datorate pentru neplata la termenele stabilite, prin actele normative în vigoare, a impozitelor, taxelor şi a altor venituri cuvenite bugetului statului sau bugetelor locale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii, se stabilesc la 0,3% pentru fiecare zi de întîrziere.Calculul majorărilor de întîrziere se face din ziua imediat următoare celei în care expira termenul legal de plată şi pînă în ziua plăţii inclusiv.Pentru perioadele în care s-au aprobat, în condiţiile legii, aminari sau eşalonări la plata a sumelor prevăzute în alin. 1 nu se datorează majorări de întîrziere.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începînd cu data de 1 septembrie 1992, data de la care se abroga dispoziţiile din actele normative menţionate în anexa, precum şi orice alte dispoziţii contrare, cu excepţia prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 673/1991 privind tariful vamal de import al României şi ale Hotărîrii Guvernului nr. 227/1992 privind taxele pentru cererile de brevete de invenţie şi pentru brevetele de invenţie. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1 LISTA reglementărilor care se abroga 1. Art. 7 din Decretul nr. 27/1970 privind modificarea unor prevederi legale la impozite şi taxe, precum şi la primele de asigurare.2. Art. 48 alin. 1 din Decretul nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat.3. Art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 425/1972 privind impozitul pe beneficiile societăţilor mixte constituite în România.4. Art. 1 din H.C.M. nr. 113/1974 privind cuantumul majorărilor de întîrziere şi stabilirea termenelor de plată pentru sumele datorate bugetului de stat potrivit dispoziţiilor legale.5. Art. 23 din Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol.6. Art. 33 din Legea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale.7. Art. 5 alin. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1222/1990 privind regimul impozitelor şi taxelor aplicabile reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea personalului român.8. Pct. 4 alin. 4 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 251/1991 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decît pentru producţia vegetala, agricolă sau silvică.9. Art. 12 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii.10. Art. 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 804/1991 privind impozitul pe profit.11. Art. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole.12. Art. 12 alin. 2 şi 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 779/1991 privind impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizelor.13. Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 40/1992 privind stabilirea impozitului pe dividende la societăţile comerciale.14. Art. 5 alin. 2 din Legea nr. 54/1992 privind impozitul pe sumele obţinute din vînzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat.-----------------------