ORDIN nr. 174 din 26 septembrie 2018pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 5 octombrie 2018    Având în vedere prevederile art. 99 lit. c) și ale art. 144 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. z) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Furnizorii, operatorii economici, titulari de licențe de operare, și clienții finali de gaze naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.000/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizorul de ultimă instanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 septembrie 2006.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 26 septembrie 2018.Nr. 174.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale