DECRET nr. 302 din 9 septembrie 1952privind procedura graţierii
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 46 din 9 septembrie 1952     +  Articolul 1Graţierea se acordă de Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, din oficiu sau la cerere.  +  Articolul 2Cererea de graţiere se adresează Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române.Cererea de graţiere poate, fi facuta de:- persoana condamnata;- soţul persoanei condamnate, ascendenţii, descendenţii, cei adoptati sau înfiaţi, fraţii sau surorile, copiii acestora, precum şi aceleaşi rude ale soţului persoanei condamnate;- tutorele sau curatorul celui condamnat;- apărătorul condamnatului.  +  Articolul 3Pot face propuneri de gratieri organele justiţiei sau ale Procuraturii Republicii Populare Române.  +  Articolul 4În vederea exercitării dreptului de graţiere, Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române poate cere, atunci cînd socoteşte necesar, informaţii organelor justiţiei, ale Procuraturii Republicii Populare Române sau ale Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 5Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române poate dispune amînarea executării pedepsei, pînă la rezolvarea cauzei de acordare a graţierii.  +  Articolul 6Art. 454, pct. 1; partea din art. 454, alin. penultim, care face trimiterea la art. 454, pct. 1, art. 550, 551 şi 552 din Codul de procedură penală, se abroga.De asemenea, se abroga art. 421 din Codul justiţiei militare.--------