DECRET nr. 1.015 din 21 decembrie 1966privind transmiterea cu plata a bunurilor mobile proprietate de stat în proprietatea organizaţiilor cooperatiste sau a altor organizaţii obşteşti
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 82 din 24 decembrie 1966    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Bunurile mobile proprietate de stat se transmit cu plata în proprietatea organizaţiilor cooperatiste sau a altor organizaţii obşteşti, la cererea acestora, prin actul conducerii organizaţiei centrale de stat sau prin decizia comitetului executiv al sfatului popular regional ori al oraşelor Bucureşti sau Constanta, care au în administrare operativă bunurile sau cărora le este subordonata organizaţia ce are în administrare operativă bunurile.  +  Articolul 2Transmiterea de bunuri mobile potrivit art. 1 se face cu acordul:- Comitetului de Stat al Planificarii, pentru produsele care se repartizează de Consiliul de Miniştri;- organului central al administraţiei de stat, coordonator, pentru produsele care se repartizează departamental.Pentru transmiterile de bunuri mobile de la instituţiile bugetare, se va lua şi acordul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 3Evaluarea bunurilor mobile transmise potrivit art. 1 se va face în condiţiile stabilite prin instrucţiuni ale ministrului finanţelor.  +  Articolul 4Transmiterile de bunuri mobile, inclusiv produsele repartizate centralizat, reglementate pentru anumite sectoare în mod special prin legi, decrete sau hotărîri ale Consiliului de Miniştri, se efectuează potrivit acestor reglementări.  +  Articolul 5De la intrarea în vigoare a decretului de faţa, dispoziţiile art. 6 şi art.7 alin. 2 din Decretul nr. 409 din 23 septembrie 1955, privind reglementarea transmiterii bunurilor proprietatea statului, nu mai sînt aplicabile transmiterii în proprietate cu plata a bunurilor mobile.PreşedinteleConsiliului de Stat,CHIVU STOICA-----