REGULAMENT din 28 septembrie 2004privind descrierea și modul de acordare a Medaliei Meritul Industrial și Comercial
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 octombrie 2004    Notă
    Conținut de LEGEA nr. 392 din 28 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004.
     +  Articolul 1 Medalia Meritul Industrial și Comercial se acordă pe viață.  +  Articolul 2(1) Medalia Meritul Industrial și Comercial se acordă nelimitat pentru clasele a III-a și a II-a și limitat la 4.000 de membri pentru clasa I.(2) Depășirea numărului de medalii pentru clasa I constituie o încălcare a prezentului regulament. Decorațiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.  +  Articolul 3(1) Însemnul Medaliei Meritul Industrial și Comercial se prezintă sub forma unei piese circulare, cu diametrul de 35 mm, care are bordura ușor înălțată, lată de 1 mm, și este confecționat din tombac.(2) Pe avers, în centru, este redat un caduceu înaripat, înconjurat de o roată dințată, în jumătatea superioară, și de o semicunună din frunze de stejar și laur, în jumătatea inferioară, realizate în relief.(3) Pe revers este scris: 1912/MERITUL/INDUSTRIAL/ȘI/ COMERCIAL/2000, cu litere și cifre înalte de 3 mm, reprezentând date istorice privind Medalia Meritul Industrial și Comercial.(4) Însemnul este surmontat de o sferă cu diametrul de 5 mm, perpendiculară pe medalie, prin care se prinde un inel cu diametrul de 18 mm, prin care se petrece panglica.(5) Panglica, lată de 35 mm și având înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat verde-smarald, având la o distanță de 3 mm de margini câte o dungă neagră lată de 1 mm, iar pe centru o bandă galbenă, lată de 9 mm.(6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliată sub forma unei funde, realizată prin plierea unei panglici din rips moarat, lungă de 100 mm și lată de 40 mm.  +  Articolul 4 Deosebirea dintre clase este următoarea:a) clasa a III-a este brunată;b) clasa a II-a este argintată;c) clasa I este placată cu aur.  +  Articolul 5(1) Cutia în care se păstrează medalia este din carton îmbrăcat în pergamoid negru și este căptușită cu mătase albă.(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, argintiu, denumirea și clasa medaliei.  +  Articolul 6(1) Medalia Meritul Industrial și Comercial se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Naționale a României și al celorlalte sărbători naționale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului Meritul Industrial și Comercial și în alte situații stabilite prin regulamente specifice.(2) Medalia Meritul Industrial și Comercial, indiferent de clasă, se poartă pe partea stângă a pieptului.(3) Se poartă întotdeauna numai însemnul clasei celei mai înalte a Medaliei Meritul Industrial și Comercial care a fost conferită.  +  Articolul 7(1) Conferirea Medaliei Meritul Industrial și Comercial se face în mod obligatoriu începând cu clasa a III-a.(2) Conferirea Medaliei Meritul Industrial și Comercial se poate face numai după obținerea, timp de 4 ani, a unor rezultate meritorii în activitatea specifică.  +  Articolul 8(1) Pentru a se conferi o clasă superioară aceleiași persoane este necesară efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioară, astfel:a) de la clasa a III-a la clasa a II-a - 5 ani;b) de la clasa a II-a la clasa I - 6 ani.(2) Propunerile de conferire trebuie să țină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promoție de decorare.(3) Conferirea directă a claselor superioare la prima promoție se poate face ca urmare a unei însumări de merite deosebite, care să fi putut conduce la acordarea de clase succesive.  +  Articolul 9 Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 4 ani, prevăzut la art. 7 alin. (2), și vechimea minimă în clasă, prevăzută la art. 8 alin. (1), pot fi reduse cu maximum o treime.  +  Articolul 10(1) Conferirea unei clase superioare duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidența clasei inferioare.(2) Însemnul clasei inferioare rămâne în posesia celui decorat.  +  Articolul 11(1) Medalia Meritul Industrial și Comercial este o decorație care se poate acorda cetățenilor români sau străini cu rezultate meritorii în domeniile: industrial, comercial, energetic și al exploatării resurselor minerale.(2) Prin rezultate meritorii, în sensul prezentului regulament, se înțelege:a) dezvoltarea producției și a activităților comerciale prin creșterea și dezvoltarea unor întreprinderi mici și mijlocii, eficiente, cu efecte benefice asupra economiei locale sau zonale;b) crearea și dezvoltarea de societăți competitive pentru prestarea de servicii și asigurarea unor standarde superioare de confort și civilizație;c) realizarea unor privatizări de succes a unor regii autonome sau societăți comerciale în domeniile: industrial, comercial și al exploatării resurselor minerale.  +  Articolul 12 În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort vor elabora, potrivit art. 11, reglementările specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordine ale miniștrilor de resort, în care se vor detalia condițiile în care se poate conferi Medalia Meritul Industrial și Comercial. -------