REGULAMENT din 28 septembrie 2004privind descrierea și modul de acordare a Ordinului Meritul Industrial și Comercial
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 octombrie 2004    Notă
    Conținut de LEGEA nr. 392 din 28 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004.
     +  Articolul 1 Ordinul Meritul Industrial și Comercial se acordă pe viață.  +  Articolul 2(1) Ordinul Meritul Industrial și Comercial este limitat la maximum 5.000 de membri, împărțiți pe grade astfel:a) Cavaler - 2.600;b) Ofițer - 1.300;c) Comandor - 800;d) Mare Ofițer - 300.(2) Depășirea numărului membrilor fiecărui grad constituie o încălcare a prezentului regulament. Decorațiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.  +  Articolul 3(1) Însemnul gradului de Cavaler al Ordinului Meritul Industrial și Comercial se prezintă sub forma unei cruci cu brațe egale, late de 12 mm și despicate la vârfuri, având diametrul de 45 mm, confecționată din argint cu titlul de 800 la mie, emailată negru.(2) Pe avers, central, este o cruce cu brațe egale, late de 4 mm și despicate la vârfuri, având diametrul aparent de 32 mm, confecționată din argint lustruit; pe cruce este aplicat un caduceu înaripat, confecționat din argint patinat, înconjurat de o roată dințată, în jumătatea superioară, și de o semicunună formată din frunze de stejar și de laur, în jumătatea inferioară, confecționate din metalul gradului, legate în partea de jos cu o fundă.(3) Pe revers este scris cu litere și cifre înalte de 3 mm, pe brațul orizontal, MERITUL INDUSTRIAL ȘI COMERCIAL, iar pe brațul vertical, în partea superioară, anul 1912, iar în partea inferioară, anul 2000, reprezentând date istorice privind Ordinul Meritul Industrial și Comercial.(4) Însemnul este surmontat de o sferă prin care se petrece un inel cu diametrul de 20 mm.(5) Marginea însemnului, caduceul înaripat, roata dințată și semicununa de pe avers, inscripția de pe revers și inelul păstrează culoarea naturală a argintului.(6) Panglica, lată de 40 mm și având înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat verde-smarald, având pe centru o bandă galbenă lată de 12 mm.(7) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliată sub forma unei funde, realizată prin plierea unei panglici din rips moarat, lungă de 120 mm și lată de 40 mm.(8) Rozeta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lată de 16 mm și înaltă de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse la 40%. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 4 Însemnul gradului de Ofițer al Ordinului Meritul Industrial și Comercial are caracteristicile generale ale însemnului gradului de Cavaler, cu următoarele particularități:a) marginea însemnului, caduceul înaripat, roata dințată și semicununa de pe avers, inscripția de pe revers și inelul sunt aurite;b) panglica primește central o rozetă cu diametrul de 20 mm;c) rozeta se prezintă sub forma unui tambur din rips cu diametrul de 10 mm și grosimea de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse la 40%; pe spate are un sistem de prindere;d) pentru persoanele de sex feminin, rozeta se aplică pe centrul fundei.  +  Articolul 5(1) Însemnul gradului de Comandor al Ordinului Meritul Industrial și Comercial se prezintă sub forma unei cruci cu brațele egale, cu diametrul aparent de 55 mm, și este confecționată din argint cu titlul de 925 la mie, emailată negru; brațele crucii sunt late de 16 mm și sunt despicate la vârfuri.(2) Celelalte elemente ale însemnului au caracteristicile generale ale gradului de Ofițer, cu următoarele particularități:a) pe avers, crucea interioară, din argint lustruit, cu brațele late de 5 mm, are diametrul aparent de 39 mm;b) literele și cifrele inscripției de pe revers sunt înalte de 4 mm;c) inelul de prindere al panglicii este plat și are înălțimea aparentă de 25 mm și lățimea de 4 mm;d) panglica este lată de 45 mm și are lungimea reglabilă, pentru a fi adaptată la circumferința gâtului; lățimea benzii galbene este de 14 mm;e) rozeta gradului de Comandor este formată din suprapunerea rozetei gradului de Ofițer cu cea a gradului de Cavaler.  +  Articolul 6(1) Însemnul gradului de Mare Ofițer al Ordinului Meritul Industrial și Comercial este compus din însemnul propriu-zis și placa gradului.(2) Însemnul propriu-zis și panglica gradului de Mare Ofițer al Ordinului Meritul Industrial și Comercial sunt identice cu însemnul și panglica gradului de Comandor.(3) Placa gradului de Mare Ofițer al Ordinului Meritul Industrial și Comercial este o cruce de forma crucii Sfântului Andrei, cu 8 raze puternic reliefate pe fiecare braț, și este confecționată din argint cu titlul de 925 la mie; brațele au înălțimea de 75 mm și lățimea de 20 mm. Pe placă, central, este aplicat însemnul avers al gradului de Ofițer. Pe revers, într-un medalion central, sunt inscripționate numele firmei producătoare, titlul argintului și numărul curent al decorației corespunzătoare gradului. Pe spate are un sistem de prindere.(4) Rozeta gradului de Mare Ofițer al Ordinului Meritul Industrial și Comercial se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips argintiu, lată de 16 mm și înaltă de 6 mm, peste care se aplică rozeta gradului de Ofițer. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 7(1) Cutia în care se păstrează decorația este îmbrăcată, la exterior, în piele naturală neagră pentru gradele de Mare Ofițer și Comandor și în piele ecologică, de aceeași culoare, pentru gradele de Ofițer și Cavaler, are colțare și închizători metalice; interiorul este căptușit cu pluș și cu mătase albă, are inscripționat numele firmei producătoare și, în colțul drept, jos, este scris numărul de ordine al decorației din gradul respectiv.(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, stema României, denumirea și gradul ordinului.(3) Etuiul în care se păstrează brevetul este îmbrăcat în piele ecologică neagră pentru gradele de Mare Ofițer și Comandor și cu înlocuitor de piele de aceeași culoare, pentru gradele de Ofițer și Cavaler.  +  Articolul 8(1) Ordinul Meritul Industrial și Comercial se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Naționale a României și al celorlalte sărbători naționale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului și în alte situații stabilite prin regulamente specifice.(2) Gradele de Cavaler și Ofițer ale Ordinului Meritul Industrial și Comercial se poartă pe partea stângă a pieptului.(3) Gradul de Comandor sau însemnul gradului de Mare Ofițer al Ordinului Meritul Industrial și Comercial se poartă la gât, cu panglica prinsă sub cravată, însemnul fiind vizibil la 50 mm în partea stângă, sub nodul cravatei.(4) Placa gradului de Mare Ofițer al Ordinului Meritul Industrial și Comercial se poartă pe partea stângă a pieptului.(5) Se poartă întotdeauna numai gradul cel mai înalt al Ordinului Meritul Industrial și Comercial care a fost conferit.(6) Rozeta se poate purta zilnic, dar numai rozeta gradului celui mai înalt. Rozeta se poartă la butoniera de la reverul stâng al hainei sau al taiorului.  +  Articolul 9(1) Conferirea Ordinului Meritul Industrial și Comercial se face în mod obligatoriu începând cu gradul de Cavaler, cu excepția primei promoții a ordinului.(2) Conferirea Ordinului Meritul Industrial și Comercial se poate face numai după obținerea, timp de 5 ani, a unor merite deosebite în activitatea specifică.(3) Decorarea anterioară cu Medalia Meritul Industrial și Comercial este un factor pozitiv, de care se va ține seama la propunerile de acordare a Ordinului Meritul Industrial și Comercial, dar nu este obligatorie obținerea unei medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului.(4) Pentru a se conferi un grad superior aceleiași persoane este necesară efectuarea unui stagiu în gradul imediat inferior, astfel:a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofițer - 3 ani;b) de la gradul de Ofițer la cel de Comandor - 4 ani;c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofițer 5 ani.(5) Propunerile de conferire trebuie să țină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promoție de decorare.(6) Conferirea directă a gradelor superioare la prima promoție se face ca urmare a unei însumări de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.  +  Articolul 10 Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 5 ani, prevăzut la art. 9 alin. (2), și vechimea minimă în grad, prevăzută la art. 9 alin. (4), pot fi reduse cu maximum o treime.  +  Articolul 11(1) Unitățile care funcționează în subordinea și în coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societățile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, de profil, din țară sau din străinătate, pot fi decorate în mod excepțional cu Ordinul Meritul Industrial și Comercial.(2) Pentru societățile comerciale de profil, cu rezultate deosebite și care nu funcționează în subordonarea, coordonarea sau autoritatea unui minister, propunerile de recompensare se fac de către Camera de Comerț și Industrie a României prin ministerul de resort.  +  Articolul 12(1) Conferirea unui grad superior duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidența gradului inferior, locul devenind vacant.(2) Însemnul gradului inferior rămâne în posesia celui decorat.  +  Articolul 13(1) Ordinul Meritul Industrial și Comercial este o decorație care se poate acorda atât cetățenilor români sau străini, cât și unităților economice cu personalitate juridică, române sau străine, și care au merite deosebite în domeniile lor de activitate.(2) Prin merite deosebite, în sensul prezentului regulament, se înțelege:a) contribuții semnificative la elaborarea strategiilor, programelor și politicilor care au dovedit, prin aplicarea lor, că s-au obținut creșteri economice cuantificabile în plan național și/sau regional pe ansamblul activităților industriale sau sectoriale;b) contribuții semnificative la elaborarea și aplicarea concretă a politicilor, strategiilor și programelor de dezvoltare a cercetării științifice fundamentale și a cercetării științifice aplicative industriale;c) realizarea unor investiții recunoscute pe plan național și internațional, cu aplicații industriale;d) contribuții semnificative la crearea și utilizarea în România și/sau la transferul și utilizarea în România a unor tehnologii ce asigură obținerea de bunuri și/sau servicii cu performanțe deosebite, creșterea numărului de locuri de muncă și ridicarea productivității muncii, diminuarea noxelor și a emisiilor de dioxid de carbon;e) contribuții semnificative privind conceperea și aplicarea programelor de conservare și de creștere a eficienței utilizării energiei;f) contribuții semnificative privind dezvoltarea sectorului energetic, inclusiv prin utilizarea energiilor neconvenționale și creșterea gradului de recuperare;g) contribuții semnificative la armonizarea legislativă, accelerarea procesului de integrare europeană, aplicarea și utilizarea acquisului comunitar european;h) dezvoltarea producției și exportului de produse cu grad ridicat de complexitate, utilizarea materialelor superioare și neconvenționale, cu valoare adăugată mare;i) dezvoltarea industriei IT și conexe.  +  Articolul 14 În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort vor elabora, potrivit art. 13, reglementările specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordine ale miniștrilor de resort, în care se vor detalia condițiile în care se poate conferi Ordinul Meritul Industrial și Comercial. ------