HOTĂRÂRE nr. 2 din 17 aprilie 2019privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente
EMITENT
 • BIROURILE PERMENENTE ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR ȘI SENATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2019  În temeiul art. 102 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente și a Centrului „Expert electoral“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 29 iunie 2016, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată în ședința comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului din 17 aprilie 2019.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 17 aprilie 2019.Nr. 2.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente